Renovatie van Dorpshuis Kudelstaart op groen!

Kudelstaart – “Het gaan gebeuren, het licht staat op groen, we gaan aanstaande maandag aan de slag”, aldus een enthousiaste Nico Otto tijdens de presentatie over de renovatie van het Dorpshuis Kudelstaart afgelopen woensdag 28 november. Het verouderde ‘huis van Kudelstaart’ is toe aan een modern jasje en voor deze grondige verbouwing is geld beschikbaar gesteld door de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Joost Wagemaker van SLS was aanwezig om een toelichting te geven waarom de subsidie wordt verstrekt. “De SLS geeft subsidie aan initiatieven die de sociale cohesie verstevigen en de leefbaarheid bevorderen. Het Dorpshuis is er voor alle inwoners en door de renovatie wordt de toegankelijkheid voor het hele dorp beter en aantrekkelijker. SLS draagt graag een steentje bij aan deze saamhorigheid.”

Verbouwen in fases

De verbouwing van het Dorpshuis tot multifunctioneel gebouw gaat plaatsvinden in fases, het activiteitenprogramma gaat gewoon door. Er wordt zelfs rekening mee gehouden! Bouwfase 1 start op 3 december en als eerste wordt de achterzijde gerenoveerd en staan inpandige aanpassingen hier in de planning. Voor 12 februari moet dit klaar zijn, want dan gaat er carnaval gevierd worden.

Carnaval en feestweek

Na de carnavalsweek gaat de draad weer opgepakt worden en is bouwfase 2 aan de beurt. Het Dorpshuis krijgt een nieuwe en grotere entree. Veel glas en een lichtkoepel gaan er voor zorgen dat de hoofdingang meer volume krijgt. Ook de toiletgroepen worden verniewd, de keuken geheel nieuw ingericht, de vloer in de grote zaal wordt aangepakt en er wordt airconditioning aangelegd.

Het podium willen de initiatiefnemers niet kwijt, de toneelvereniging wil men graag houden, maar er wordt wel gedacht om met een soort (tijdelijke) trapconstructie het podium en de grote zaal meer met elkaar te kunnen verbinden voor als er bezoek is van een groot gezelschap. De wijkzorg houdt haar eigen ruimte. Deze wordt niet verkleind, wel opgeknapt en er wordt een eigen opgang gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw. Volgens planning is dit alles voor de bouwvakantie klaar.

Met de derde en laatste fase wordt na de feestweek in Kudelstaart aangevangen. Op het parkeerterrein gaat weer een beachvolleybaltoernooi georganiseerd worden en besloten is om pas na dit evenement te starten met het opnieuw bestraten van het terrein en de slechte beschoeiing gaat in deze fase onder handen genomen worden. Aan verduurzaming is ook gedacht. Het pand gaat beter geïsoleerd worden en gekeken gaat worden of er op het dak zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Vliegtuig met geld

Eind september 2019 moet de totale vernieuwing dan een feit zijn en is het Dorpshuis weer modern en concurrerend ten opzichte van andere feestlocaties. Leon Buskermolen benadrukte dat het Dorpshuis absoluut geen commercieel bedrijf gaat worden, maar vroeg wel om een stukje bewustwording. “Het Dorpshuis is van ons allemaal, daar moeten we ook allemaal voor zorgen. We hoeven geen geld te verdienen, maar we moeten het Dorpshuis wel onderhouden. Er komt tot slot niet ieder jaar een vliegtuig met geld voorbij.”

Feest vieren

Gedacht wordt aan de oprichting van een fonds of stichting Vrienden van het Dorpshuis. Alhoewel de bezettingsgraad van het Dorpshuis groot is, hopen de initiatiefnemers dat er nog meer gebruik gemaakt gaat worden van dit ‘huis van Kudelstaart’. “Het Dorpshuis is na de renovatie een serieuze plek voor iedereen die wat te vieren heeft”, aldus Leon in een hint naar de aanwezigen.

Twee stuurgroepen

Omdat het Dorpshuis open blijft tijdens de renovatie dienen alle bouwactiviteiten goed op elkaar afgestemd te worden. Hiervoor zijn twee stuurgroepen opgericht. Het bouwteam bestaat uit Gert Kok, Eppo Buskermolen, Rob Raggers, Frans van den Aardweg, Nico Otto en Freek Veenemans. In het exploitatieteam hebben Jan Hoogenbosch, Cor Brussen, Arie de Vos, Jitse Krenn en Leon Buskermolen zitting genomen. Voor alle verslaglegging draagt Claudia Zethof zorg. De verbouwing en vernieuwing staat onder leiding van architectenbureau Richard Pannekoek.