Recreatie-eilanden op Westeinder worden opgeknapt

Aalsmeer – Sinds februari is een aannemer in opdracht van de gemeente Aalsmeer hard bezig om een aantal gemeentelijke recreatie eilanden op de Westeinderplassen onder handen te nemen. Naast het dagelijks onderhoud, zoals maaien en het verwijderen van zwerfafval, wordt er op het Starteiland, de Ravensteinakker, de achterzijde van het perceel aan de Kleine Brug en de Kleine Poelakker ook groter onderhoud uitgevoerd. Zo is op diverse plekken voor de eilanden gebaggerd. Hierdoor kunnen de boten weer overal afmeren zonder vast te lopen. De vrijgekomen bagger is gebruikt om de percelen op te hogen en de gaten uit te vullen. Ook zijn er, waar nodig, reparatiewerkzaamheden aan de eilanden uitgevoerd.

Bij het verspreiden van de bagger werd duidelijk wat er in het verleden is gebruikt om de eiland op te hogen en wat mensen allemaal overboord gooien aan de kant van de recreatie-eilanden. Zo zat er glas en andere scherpe voorwerpen in de bagger, maar ook blikjes en flessen. Inmiddels zijn de grote stukken geraapt en zijn de kleine delen goed geharkt en opgeruimd. Na regen kunnen stukjes weer aan het oppervlak komen. De gemeente houdt dit nu ook goed in de gaten en als er nog meer afval boven komt, wordt dit handmatig verwijderd.

Op het Starteiland zijn eerder ook kleine stukjes asbest verdacht materiaal aangetroffen. Vermoedelijk waren deze stukjes afkomstig van in het verleden aangebrachte beschoeiing. Deze stukjes zijn in de week van 18 mei direct verwijderd.Deze week vinden nog de laatste werkzaamheden plaats zodat de recreatie-eilanden straks weer goed toegankelijk zijn met de boot en er volop gerecreëerd kan worden. Ook worden er, in de loop van het seizoen, nog nieuwe borden geplaatst. Bijgaande foto laat zien dat dit geen overbodige luxe is!