Rabo ClubSupport weer gestart

Aalsmeer – Clubs en verenigingen in de regio Schiphol vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. De Rabobank vindt dat iedereen een club verdient en daarom is de inschrijving van het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer gestart. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank Regio Schiphol stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

Campagne voeren

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren 200.000 euro in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit de regio Schiphol die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo App stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of gezond voedsel in de kantine. 

Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. 

Altijd welkom

“Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Mart Pfeiffer, directeur coöperatieve Rabobank Regio Schiphol. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.”

Inschrijving gestart

Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen. 

Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank leden start op 4 oktober en medio november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Meer informatie over Rabo ClubSupport is te vinden op https://www.rabo-clubsupport.nl/