Raadsvergadering in vernieuwde raadzaal

Aalsmeer – In de vernieuwde raadzaal komen burgemeester, wethouders en fracties volgende week donderdag 9 februari bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Liefst zestien onderwerpen prijken op de agenda, maar het merendeel betreft hamerstukken. Slechts drie behandelstukken staan genoteerd. Over ‘huiskamer’ De Oude Veiling, Schipholparkeren en het duurzaamheidsfonds Aalsmeer gaan de fracties in discussie. Hamerstukken zijn onder andere: Vaststellen Erfgoedverordening 2017, gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders en voor raadsleden, jaarverslag 2015 stichting Auro, verlening subsidie stichting Vluchtelingenwerk Amstelland, asbestsanering buitenterrein woning aan Van Cleeffkade 7a (op Stokkeland), vaststelling financiële verordening 2017, bestemmingsplan Nieuw-Calslagen en verlenen vergunning voor de bouw van een woning aan de Aalsmeerderweg 341. De raadsvergadering begint om 20.00 uur, duurt volgens planning tot 23.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. Voorzitter is burgemeester Jeroen Nobel.

Open huis zaterdag

Voor wie eerder een kijkje wil nemen in de gemoderniseerde raadzaal: Aanstaande zaterdag 4 februari houdt de gemeente open huis. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn inwoners welkom. Een tipje van de sluier: Geen stoelen, maar banken op de publieke tribune, andere opstelling raad en college, televisieschermen, nieuwe geluidsapparatuur (vanaf heden is het mogelijk om thuis de vergaderingen van de raad en commissies te horen én te zien), maar met de vertrouwde, prachtige kroonluchters (wel voorzien van led-lampen) en in het midden het tapijt met de leeuw met de aal, het wapen van Aalsmeer.