Raadsleden beëdigt en groen licht voor nieuwbouw Rooie Dorp

Aalsmeer – Een onverwacht begin van de Raad gisteren, donderdag 19 februari. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft haar ontslag ingediend. Het sloeg in als een bom. De vergadering werd direct geschorst, maar moest daarna toch echt wel beginnen. De aanvang was als gebruikelijk. De raadsleden Teun Treur van de VVD en AB’er Dick Kuin waren jarig geweest. Zij werden verblijd met een fles wijn. Dick Kuin trakteerde op soesjes. Niet zelf gemaakt, zoals hij van plan was, maar wel zelf gekocht, aldus de AB-man in een uitleg. Na dit luchtige moment, werden de nieuwe leden Ton Harte en Ton Smit van het CDA beëdigd. Ton Harte wordt raadslid nu fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn tijdelijk ontslag heeft genomen en Ton Smit gaat plaatsnemen voor het CDA aan de tafel van de fractie-assistenten. De vergadering verliep zoals gebruikelijk. Niet soepel en hoe later het werd, hoe grimmiger. Het bestemmingsplan Nieuw Calslagen is vastgesteld. Naast het begraafplaatsje aan de Herenweg mogen maximaal achttien woningen gebouwd worden. Overigens niet als het aan PACT ligt. Deze fractie wilde keiharde garantie van de bestuurders dat het gebied ook echt openbaar blijft en doorzichten naar de Westeinderplassen blijven bestaan.

Voor Sinterklaas spelen

Het programma van eisen voor realisatie van nieuwbouw aan de Machineweg kreeg goedkeuring van alle fracties, maar niet zonder slag of stoot. “Een grote stap naar duurzaamheid wordt gezet. Het Rooie dorp wordt straks het groene dorp”, aldus Dirk van Willegen van het CDA. De VVD had moeite met het voorstel waarin ook een bedrag van 55.000 euro wordt gevraagd voor aankoop van de woning op nummer 113 zodat een aansluitende bebouwing kan worden gerealiseerd. De fractie vond het eigenlijk wel welletjes dat de gemeente maar voor Sinterklaas blijft spelen. “Dit geld krijgt de gemeente nooit meer terug. En Eigen Haard vaart er wel bij”, aldus Teun Treur. De wethouder en andere fracties reageerden ietwat verbolgen. Ook de VVD heeft tot slot ingestemd met de ingediende motie om te proberen deze woning in handen te krijgen. De VVD gaf aan het gevoel te hebben dat de wethouder niet voldoende onderhandeld zou hebben met de eigenaar van de betreffende woning. Het CDA was hierin duidelijk: “Goeie deal.” De VVD gaf verder aan geen weerstand tegen het plan te hebben en daarom uiteindelijk toch unaniem akkoord. De duim ging omhoog bij de trouwe bewoners en voorvechters Hedwig en Anja, die dus niet voor niets vol verwachting op de tribune hadden plaatsgenomen.

Lange koopzondag

Het voorstel om uitbreiding van koopzondagen toe te staan stuitte op felle weerstand van Bram Heijstek van HAC. “De gemeenteraad verlies z’n hoofd. Het is de ondergang van de winkelcentra in Aalsmeer.” Met deze uitspraak doelt de nieuwe politicus op de kleine ondernemers in de gemeente, die door de zondagopenstelling extra belast worden. Het CDA was het wat dit betreft met hem eens. De fractie gaf verder aan wel in te zien dat winkelen op zondag in opmars is, maar de meningen van de leden van de partij waren verdeeld, zo zei de nieuwe, tijdelijke fractievoorzitter Jaap Overbeek. “De zondagsrust wordt gestoord.” PACT, VVD en AB waren lovend over het voorstel. “Een uitstekend liberaal voorstel. Onze complimenten aan het college”, aldus Robert van Rijn van de VVD. René Martijn van AB maakte terloops nog even de opmerking dat Aalsmeer qua openstelling op zondag wel heel ruim gaat. De winkels mogen open vanaf 12.00 uur (wel in rust naar de kerk) tot 20.00 uur. In omliggende gemeenten sluiten de winkels op zondag om 17.00 of 18.00 uur de deuren. Extra lang winkelen in Aalsmeer dus!

Nieuw vergadermodel

Tot slot: Het nieuwe vergadermodel is aangenomen. De vergaderingen zoals nu werken niet goed, het wordt te vaak laat na middernacht eer de sluiting klinkt. De commissievergaderingen worden weer ingevoerd. In week twee van de maand gaan vergaderingen plaatsvinden van de commissie ruimte en economie op dinsdag en commissie maatschappij en bestuur op donderdag en in de vierde week van de maand komen de fracties bijeen voor de raadsvergadering. Het Ronde Tafel Gesprek vervalt. Inwoners mogen komen meepraten in de commissievergaderingen. Het nieuwe vergaderen wordt komende maand maart al ingevoerd.