Publiek weer welkom bij Raadsvergadering

Aalsmeer – Op donderdag 16 september komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse Raadsvergadering. De vergadering wordt gehouden in de burgerzaal van het Raadhuis, begint om 20.00 uur en publiek is (weer) welkom.

Na opening door de voorzitter en het vaststellen van de agenda komen eerst de hamerstukken aan de orde. Groen licht wordt gevraagd voor de Welstandsnota 2021, de Huisvestingsverordening en vaststellen fractiebudgetten 2020. Behandelstukken zijn vervolgens: Vaststellen bestemmingsplan Kudelstaart, aanbevelingen rekenkameronderzoek Jeugdhulp, vaststellen kaders inburgering, concept samenwerkingsafspraken MRA en begroting Vervoerregio Amsterdam.

Tot slot krijgen de fracties de mogelijkheid om ‘zaken’ aan de orde te stellen tijdens het vragenkwartier. De verwachting is dat om elf uur ‘s avonds de hamerslag voor ‘einde vergadering’ gegeven kan worden. Inspreken tijdens de raadsvergadering is overigens niet mogelijk, dit kan alleen tijdens commissievergadering en over onderwerpen die dan op de agenda staan.