Presentatie jubileumboek De Hoeksteen

 

Uithoorn. Donderdagavond 30 april overhandigde de bekende Uithoornse fotografe Louise Prins aan burgemeester Dagmar Oudshoorn en de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen de eerste exemplaren van het door haar samengestelde boek ‘Bespiegelingen over een Rietveld monument’. Zij deed dit samen met Bob Berkemeier, voorzitter van stichting De Hoeksteen 50 jaar. Het moment was gekozen vlak voor de aanvang van de raadsvergadering. Het boek is in opdracht van de stichting gemaakt ter gelegenheid van de opening van het jubileumjaar (50) over het monumentale pand ‘De Hoeksteen’ aan de Alfons Ariënslaan waarin de bibliotheek is gevestigd. Het gebouw is een ontwerp van de wereldberoemde architect Gerard Thomas (Gerrit) Rietveld (1888-1964). Met de presentatie van dit jubileumboek is bij de stichting het jubileumjaar 2015 van start gegaan. Iedereen in Uithoorn weet waar de Bibliotheek staat. Maar wie weet nog dat dit gebouw oorspronkelijk is ontworpen als kerk voor de Hervormde Gemeente? Waarom kreeg dit ontwerp als naam ‘De Hoeksteen’ mee en wat heeft het monumentale pand sinds 1965 voor de Uithoornse samenleving betekend? Als start van haar jubileumactiviteiten koos de stichting voor een boek dat antwoord geeft op deze vragen.

 

Meer over het boek en de presentatie van de stichting in De Hoeksteen leest u in de krant van woensdag 6 mei.