Praat mee over nieuwe onderwijsvisie

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders stelt, samen met het onderwijs, kinderopvang, zorgverleners en bedrijfsleven een integrale onderwijsvisie op voor de periode 2015-2018. Het college wil echter ook graag van ouders en jongeren horen wat zij belangrijk vinden voor het onderwijs in Aalsmeer. Ouders en jongeren zijn daarom van harte uitgenodigd om op maandag 16 maart deel te nemen aan een interactieve bijeenkomst over de nieuwe onderwijsvisie. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Wellanctcollege Westplas in de 1e J.C. Mensinglaan 40 van 20.00 tot 21.30 uur. Wethouder Onderwijs Gertjan van der Hoeven: “De wens om tot een gezamenlijke onderwijsvisie te komen is mede ontstaan omdat per 1 januari van dit jaar alle taken op het gebied van jeugdhulp naar de gemeente zijn gekomen. Omdat wij als gemeente nu verantwoordelijk zijn voor jeugd, jeugdveiligheid en zorg willen we samen met het onderwijsveld een breed gedragen nieuwe onderwijsvisie opstellen.” Uitgangspunten bij opstellen gezamenlijke onderwijsvisie zijn: Kinderen maken een goede start in het onderwijs. Belemmeringen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt; Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, dat past bij de mogelijkheden van het kind en uitdagend en stimulerend is bij de ontwikkeling van het kind; Zo nodig is extra ondersteuning en zorg dichtbij en snel beschikbaar. Alle ondersteuning en zorg zijn op maat; Het spreken van de Nederlandse taal, voldoende taalvaardig zijn, is essentieel voor succesvolle deelname aan het onderwijs en participatie in de maatschappij; Alle leerlingen kunnen in de regio naar het Voortgezet Onderwijs; Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, met name het stimuleren van groen onderwijs en techniek, is belangrijk voor de werkgelegenheid en de economie. Ouders en jongeren worden van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op 16 maart. Gaarne wel van te voren aanmelden Dit kan door te mailen naar E.gorissen@amstelveen of te bellen naar 020-540 4688. Met het bedrijfsleven wordt een aparte bijeenkomst belegd in april om te praten over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.