Plan voor een McDonald’s vestiging aan de Zijdelweg

Plan voor een McDonald’s vestiging aan de Zijdelweg

 

Uithoorn. De McDonald’s keten heeft het plan om aan de Zijdelweg achter het Shell tankstation een nieuw McDonald’s fast food restaurant met bijbehorend parkeerterrein neer te zetten. Dat is op het grondgebied van de gemeente Amstelveen. Burgemeester en wethouders van die gemeente zijn voornemens het verzoek van McDonald’s in te willigen. De gewenste ontwikkeling past echter niet binnen het voor het plangebied geldende bestemmingsplan Legmeer-Zuid. De voor die locatie geldende bestemming is agrarisch/glastuinbouw en het fast food restaurant is een bedrijf met een horecafunctie. Om die reden is een aangepaste ‘omgevingsvergunning’ (bouwvergunning) vereist. Voordat die kan worden afgegeven liggen de plannen voor de bouw van het fast food restaurant eerst tot 25 maart voor iedere belanghebbende ter inzage bij de gemeente Amstelveen. Zienswijzen (bezwaarschriften) moeten daarom worden ingediend bij deze gemeente, ook al heeft het bericht in de gemeentepagina van Uithoorn in deze krant van 18 februari gestaan. Daarin wordt trouwens verwezen naar de buurgemeente. De locatie is bijna op de grens van beide gemeenten in de Legmeerpolder-Zuid. ( meer info zie de Nieuwe Meerbode 25 februari)