Parkeerdruk bij Open Hof kerk?

Aalsmeer – Door HAC zijn vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de parkeerproblematiek bij de Open Hof kerk in de Ophelialaan. Volgens fractieleider Bram Heijstek is hij hierover door de kerk zelf benaderd. In 2013 heeft de gemeente contact gehad met de Open Hof kerk inzake de parkeersituatie rond de kerk. Er is destijds toegezegd de wensen van de kerk ten aanzien van het toevoegen van parkeerplaatsen te zullen meenemen bij mogelijke toekomstige reconstructies of herinrichtingen. Er hebben sindsdien geen ontwikkelingen meer plaatsgevonden. Het laatste parkeeronderzoek uit november 2012 wees uit dat op de onderzochte momenten de parkeerdruk rondom de kerk acceptabel was. Op basis van deze resultaten was er geen directe noodzaak om maatregelen te treffen. In november 2014 heeft in Aalsmeer wederom een parkeeronderzoek plaatsgevonden. Deze maand april worden hiervan de resultaten verwacht. Op basis van deze resultaten zal beoordeeld worden of het noodzakelijk is om direct maatregelen te treffen. Bram Heijstek stelt verder voor om het parkeren rond de kerk op de agenda te zetten van een volgend wijkoverleg. Het college geeft in een antwoord aan dat het aan bewoners en andere wijkgebruikers zelf is om te bepalen welke onderwerpen zij bespreken in een wijkoverleg. “Mochten bewoners en omwonenden een probleem ervaren met het parkeren rondom de Open Hof kerk of mocht de Open Hof kerk de parkeerproblematiek met bewoners en omwonenden willen bespreken, dan kunnen deze partijen dit zelf aanhangig maken in het wijkoverleg.” Vooralsnog is nog door niemand gevraagd het parkeren op de agenda van de wijkraad te zetten. De uitslag van het parkeeronderzoek binnenkort kan uiteraard aanleiding zijn om in bespreking te gaan. Dit weekend zou de parkeerdruk overigens wel eens hoog kunnen zijn met vrijdag en zaterdag de uitvoering van musical ‘Ruth’ en zondag kerkdienst. Misschien een goed idee om gezond de fiets te pakken…