Papiercontainer Van Doornplein per 1 februari weg

De Ronde Venen – Op het Dr. van Doornplein staat al meer dan 25 jaar een papiercontainer. De opbrengsten van deze container gaan al jaren naar de hockeyvereniging en de Piusschool in Abcoude. Zij beheren de container. De laatste jaren ervaren omwonenden echter steeds meer overlast. Het college heeft daarom in goed overleg met de school en de vereniging besloten de container per 1 februari 2019 weg te halen. Met dit besluit verdwijnt de laatste papiercontainer uit de openbare ruimte.

Inwoners kunnen papier blijven inleveren op het afvalbrengstation (Bovenkamp 15, Abcoude) op woensdag tussen 13.00-15.00 uur of zaterdag tussen 13.00-16.00 uur. Of ze kunnen een minicontainer aanvragen. Het voordeel is dat dan het papier één keer per vier weken thuis wordt opgehaald door vrijwilligers van de hockeyvereniging en de Piusschool. Zo komt de opbrengst ook bij hen terecht. De minicontainers kunnen inwoners aanvragen via www.derondevenen.nl/container-aanvragen.

Niet wenselijk

Een container in de openbare ruimte is niet wenselijk. Op het Dr. Van Doornplein is dit de laatste tijd goed zichtbaar: inwoners en bedrijven plaatsen papier, maar ook chemisch afval naast de container. Het papier waait weg, het vuil trekt nog meer vuil aan en dit zwerfafval zorgt bij inwoners voor veel ergernis. Daarbij trekt zwerfafval ongedierte aan.

De gemeente wil de openbare ruimte zo schoon mogelijk houden. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de hockeyvereniging en de Piusschool in Abcoude naar een oplossing gezocht om de overlast te verminderen of te stoppen. In de zomer van 2018 kwam het gezamenlijke idee de container uit de openbare ruimte te verwijderen. En dit idee is in december bekrachtigd toen het college het besluit nam de container per 1 februari 2019 te verwijderen.

Graag wil de gemeente omwonenden de mogelijkheid geven om andere ideeën te delen. Dit kan via het e-mailadres afval@derondevenen.nl. Samen met de omwonenden bekijkt de gemeente welke ideeën kansrijk zijn.

(PLUS FOTO)

Fotobijschrift: Aad Jansen (coördinator oud papier Hockey Vereniging Abcoude) en Hans Kabalt (coördinator oud papier Piusschool) hebben samen met de gemeente besloten om de papiercontainer in Abcoude te verwijderen vanwege de overlast.