PACT: Wethouders elk 90 procent in dienst

Aalsmeer – De raadsvergadering van donderdag 1 oktober bijwonen? Wees op tijd, want de bijeenkomst is waarschijnlijk afgelopen voordat het eerste bakje koffie of thee gedronken is. Er zijn geen ingekomen stukken en er staat slechts één onderwerp ter behandeling op de agenda. Over de tijdbestedingsnorm van de wethouders wordt opnieuw gesproken. Tijdens de vorige raad werd besloten te stemmen over dit voorstel en dit staakte in een gelijke stand van elf tegen elf. Voorgesteld wordt om de werkuren van de wethouders Tom Verlaan en Jop Kluis op te krikken van 50 naar 80 procent en de wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg ‘gewoon’ voor 100 procent in functie te houden. De uitbreiding met 0,6 wethouder gaat de gemeente 40.000 euro per jaar kosten en hier kunnen PACT, VVD en HAC zich niet in vinden. “Gaat dit college simpelweg de kosten verhogen en de rekening hiervoor bij inwoners en organisaties leggen?”, zo vroeg Ronald Fransen van PACT zich hardop af. Hij vond dat het college moest kiezen als team voor 360 procent gedeeld door vier: Ieder 90 procent.

Amendement PACT

PACT blijft bij deze keuze en dient hierover tijdens de raad een amendement in. ‘Gelijke verdeling voor gelijke inspanning’ is het onderwerp. “Tijdens de behandeling van de Lentenota is gebleken dat 48 procent van de raadsleden tegen dit voorstel is”, aldus PACT in het amendement. “Er is tijdens het raadsdebat gesteld dat alle vier de wethouders even hard en fulltime werken. Het is dan redelijk dat ze voor gelijke arbeid gelijk beloond worden.” De partij stelt voor de tijdbestedingsnorm van de vier wethouders voor de resterende raadsperiode 2015-2018 vast te stellen op viermaal 90 procent.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar.