Raadsoverleg over verkeersonderzoek Kudelstaart

Aalsmeer – Op donderdag 28 februari wordt er een raadsinformatief overleg gehouden waar het verkeersonderzoek Kudelstaart wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Daarbij wordt ook ingegaan op de impact van de nieuwbouwprojecten Westeinderhage en Hoofdweg-zuid op de verkeersafwikkeling in Kudelstaart.

De raad heeft aangegeven benieuwd te zijn hoe de afwikkeling van het verkeer in Kudelstaart zal gaan met het oog op de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Westeinderhage. Een toename van woningen betekent ook een toename van verkeer en gezien de problemen die momenteel al worden ervaren met betrekking tot de verkeersafwikkeling in Kudelstaart heeft de raad verzocht om informatie over dit onderwerp.

Zodoende heeft de griffie van Aalsmeer in afstemming met de portefeuillehouders ruimtelijke ontwikkeling en wonen/verkeer een overleg georganiseerd. Tijdens dit overleg zal bureau Goudappel Coffeng een presentatie verzorgen over het verkeersonderzoek Kudelstaart. Tijdens deze presentatie zal er worden ingegaan op de verkeersafwikkeling van de Westeinderhage en ook die van de beoogde woningbouwlocatie Hoofdweg-zuid.

De raadsinformatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdag 28 februari en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Geïnteresseerd? De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn welkom om als toehoorder de bijeenkomst op de publieke tribune bij te wonen.

Foto: Niet alleen op de Kudelstaartseweg, maar ook op de Bilderdammerweg is het dagelijks druk in de spits.