Oplevering Waterlijn nu eind april

 

Uithoorn. Hoewel het plan was dat de herinrichting van de Amsteloever onder de naam ‘Waterlijn’ (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat) op 1 april a.s. goeddeels kon worden afgerond, blijkt dat helaas niet het geval te zijn. Dus toch een 1 april grap? Niet in die zin van het woord. Sinds november 2014 werkt aannemingsbedrijf AW Vessies Infra, die van alle kanten complimenten krijgt voor zijn inzet en de behulpzame houding richting ondernemers en bewoners, aan de aanleg van de Waterlijn. Destijds is met de werkzaamheden gestart bij de Julianalaan. Vanaf begin januari 2015 is de hele Amsteloever onder handen genomen. Dat wat er nu klaar is ziet er fraai uit. Tijdens de aanbestedingsfase heeft de aannemer een planning opgedragen gekregen. Het werk voor het gebied Wilhelminakade (vanaf de Stationsstraat), Marktplein en Dorpsstraat (tot en met oude Raadhuis) diende begin april 2015 gereed te zijn. Echter, dit gaat helaas niet gaat lukken door meerdere onvoorziene omstandigheden.

Meer over de oplevering van de Waterlijn leest u woensdag in de Nieuwe Meerbode.