Opfriscursus verkeer voor 60-plussers

Aalsmeer – Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? En daarbij nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Grijp nu uw kans! Neem deel aan de opfriscursus, welke bestaat uit 2 dagdelen van 2 uur per dagdeel. U wordt onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, het is dus geen examen. Deelname aan de theoriecursus is gratis. Na afloop van de eerste theoriebijeenkomst bestaat de mogelijkheid om een praktijkles in te plannen. Dit is uiteraard niet verplicht. De cursus is voor 60 plussers. De cursus wordt gehouden op woensdag 6 mei en woensdag 3 juni van 9.30 tot 11.30 uur of op woensdag 9 september en woensdag 7 oktober van 9.30 tot 11.30 uur  in de raadzaal van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.  Inschrijven kan bij Veilig Verkeer Nederland, via steunpuntwest@vvn.nl o.v.v. Opfriscursussen Aalsmeer. Vermeld in de mail voorletters (man/vrouw), achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en welke datum van de cursus uw voorkeur heeft. Na inschrijving wordt een bevestiging van deelname gestuurd. Het is ook mogelijk een brief met de bovengenoemde gegevens te sturen aan: Veilig Verkeer Nederland Steunpunt West, Postbus 66, 3800 AB in Amersfoort.