Ontwikkelaar geeft Schanskerk terug aan bisdom

Uithoorn – Op 27 november 2014 is een koopovereenkomst getekend voor het gebouwencomplex aan de Schans, bestaande uit de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als de Schanskerk, de pastorie en verdere opstallen met inbegrip van de pastorie-kerktuin. Het kerkgebouw is al een aantal jaren niet meer in gebruik en sinds ruim een jaar aan de eredienst onttrokken. De koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden werd getekend door het bisdom Haarlem-Amsterdam (als gemachtigde van de parochie Emmaüs) en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. , in aanwezigheid van de burgemeester van Uithoorn en de lokale pers. Uitgangspunt bij herontwikkeling van het gebouwencomplex is het behoud van de torens, het front, de pastorie en het behoud van de contouren van het middenschip. Daarnaast verleent de gemeente aan de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw een eerste recht van koop van de te ontwikkelen gemeentelijke grond in het Schansgebied.
Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft Van Wijnen diverse onderzoeken gedaan, waaronder een bouwkundig onderzoek. Dit om te kunnen bepalen of herontwikkeling van het gebouwencomplex economisch haalbaar is. Van Wijnen heeft na het doen van onderzoek en veelvuldig overleg helaas moeten constateren dat zij binnen de huidige uitgangspunten van de overeenkomst geen haalbare ontwikkeling kan realiseren. Zowel Van Wijnen als parochie/bisdom betreuren het feit dat de koopovereenkomst hierdoor niet ten uitvoer kan worden gebracht en dus ontbonden is. Parochie en bisdom zijn zodoende wederom op zoek naar een gegadigde.