CDA-voorman Jaap Overbeek vertrekt per direct uit politiek

Aalsmeer – Jaap Overbeek heeft vanwege persoonlijke omstandigheden op 19 maart ontslag genomen als gemeenteraadslid van Aalsmeer. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft hij verzocht het ontslag met onmiddellijke ingang in te laten gaan. Het bestuur van het CDA Aalsmeer betreurt en respecteert het besluit. “Later dit jaar wordt op passende wijze formeel afscheid genomen, mede vanwege de grote staat van dienst van Jaap als lid van het CDA’’, meldt het CDA-bestuur. Overbeek verving tijdelijk Robbert-Jan van Duijn, die een verlofperiode heeft. Dirk van Willegen zal de komende periode de gemeenteraadsfractie van het CDA leiden.

Het vertrek van vervangend fractievoorzitter Jaap Overbeek wordt niet alleen bij het CDA, maar ook bij de overige fracties als een groot gemis gezien. Overbeek is vele jaren raadslid geweest. Ook is de Kudelstaarter een periode wethouder geweest. “Wat een verrassing. Erg voor Aalsmeer”, kopt PACT op twitter. En: “Waarom” met heel veel vraagtekens, twittert fractievoorzitter Ronald Fransen van deze partij. Ook Aalsmeers Collectief laat via dit medium weten het ontslag van Overbeek te betreuren. “Wij vinden dit heel jammer, omdat wij een gezamenlijke toekomst zagen.”

Tegenvallers

Het zit het CDA niet mee, want naast het opstappen van deze politicus in hart en nieren, is het nog niet bekend wanneer Robbert-Jan van Duijn weer in het pluche gaat plaatsnemen en de fractie moet het sinds maart vorig jaar doen zonder de ervaren Ines van der Boon-Hulsbos, die haar tijdelijke ontslag heeft ingediend wegens ziekte. Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag 26 maart wordt zij officieel vervangen door Paul van Soelen. Voordat Van Soelen toegelaten wordt tot tijdelijk lid van de raad wordt hij officieel benoemd en beëdigd. Het nieuwe CDA raadslid heeft aangegeven de eed te willen afleggen.

En de gemeenteraad heeft met nog een tegenvaller te maken. De plaatsvervangend griffier, mevrouw drs. E. Vergne, is sedert 4 februari afwezig wegens ziekte. Gedurende haar afwezigheid moeten de werkzaamheden op de griffie worden gecontinueerd. Mevrouw M. Fabbricottie wordt nu ingehuurd en zal tijdens de raad beëdigd worden als plaatsvervangend griffier gedurende de ziekte van mevrouw Vergne. “Inhuur van tijdelijke raadsondersteuning is noodzakelijk om de werkzaamheden op de griffie te continueren en de kwetsbaarheid te beperken”, aldus het college in het raadsvoorstel aan de fracties om akkoord te gaan met de extra personeelslasten, die met deze tijdelijke aanstelling zijn gemoeid.

De raadsvergadering donderdag is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

Foto: De fractievoorzitters bijeen na het ontslag van burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Tweede van links Jaap Overbeek (CDA), die per direct vertrekt uit de Aalsmeerse politiek.