Ontmoetingsochtend Telefooncirkel

De Ronde Venen – De Telefooncirkel van het Rode Kruis is al tientallen jaren actief in De Ronde Venen. Sinds juni van dit jaar is de opzet veranderd. De vrijwilligers hebben niet meer een hele week dienst, maar op één vaste dag in de week.
En dat is een groot succes geworden! Het aantal vrijwilligers is namelijk toegenomen van 5 naar 14. Gewoon omdat het gemakkelijker te doen is één dag per week beschikbaar te zijn tussen 8.15 uur en 8.45 uur, dan elke ochtend 7 dagen per week. Ook het onderling ruilen van een dienst is nu veel gemakkelijker.

Vragend aan de coördinator van deze Cirkel, Bianca Fernhout, wat haar ervaring is, gaf zij aan heel enthousiast te zijn over de groei van het aantal vrijwilligers en het goede verloop van de Telefooncirkel. Waaraan zij toevoegde: “Het aantal mannen blijft achter, bij het aantal vrouwen. Alle deelnemers zijn vrouw en bij de vrijwilligers is er tot nu toe één man.”

Zij nodigt dan ook mannelijke deelnemers en vrijwilligers van harte uit zich ook aan te sluiten. Zij is bereikbaar onder nummer 06-22264582. Om de deelnemers aan de Telefooncirkel kennis te laten maken met ook de nieuwe vrijwilligers was er op 11 oktober opnieuw een gezellige bijeenkomst. Ook deze ontmoetingsochtenden blijken te voorzien in een behoefte en zal zeker regelmatig worden herhaald.