Onderscheidingen voor Vrijwilligers Rode Kruis

De Ronde Venen –  Jaarlijks organiseert Kerngroep De Ronde Venen van het Rode Kruis een etentje voor de vrijwilligers om elkaar ook eens informeel te ontmoeten. Dit jaar was dat afgelopen donderdag in Het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn. Een etentje dit keer met naast een feestelijk tintje ook een wat beladen karakter.

In totaal waren er 31 vrijwilligers en partners. Een mooie gelegenheid om in een groot gezelschap de Erkenningen voor Trouwe Dienst uit te reiken: Ineke Haveman 20 jaar, Gerda Rietstap eveneens 20 jaar en Pieter Koopmans en Jan ten Wolde, beiden 10 jaar. De versierselen werden hen opgespeld door de Kerngroepcoördinator Helma van der Meer.

Eerste keer

Dit was de laatste keer dat er een vrijwilligersetentje is georganiseerd. Vanuit de landelijke Rode Kruis organisatie is er een koerswijziging, die erop neerkomt dat vanaf 2020 de Sociale Hulp activiteiten onder hun vlag niet kunnen worden voortgezet. In De Ronde Venen zijn het merendeel van de vrijwilligers van plan om bij elkaar te blijven en zoveel mogelijk activiteiten voort te zetten.

In dit verband worden er gesprekken gevoerd, plannen gemaakt, budgetten gezocht en is er een actieve zoektocht naar organisaties waarmee samengewerkt zou kunnen worden. De naam van het Rode Kruis zal niet geheel komen te vervallen in De Ronde Venen. Evenementen- en Noodhulp blijft namelijk wel bestaan.

Nog onbekend

Wanneer en hoe dit alles zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar vanaf dit najaar en in 2019 zal dit stap voor stap zijn beslag krijgen. Het belang van Sociale Hulp – juist in deze tijd – wordt door de vrijwilligers zo belangrijk gevonden, dat zij alles op alles willen zetten om door te gaan voor de inmiddels ruim 175 deelnemers. Enkele activiteiten, zoals de Telefooncirkel, Handwerkgroep De Kom, Thuisbezoek en de Spelletjesmiddag worden in afwachting van de nieuwe opzet overigens gewoon voortgezet.

De vrijwilligers die altijd, ieder op zijn of haar eigen gebied, klaar staan doen dit allemaal belangeloos. Deze keer werden zij ook eens in het zonnetje gezet en ontvingen allemaal een herfststukje. Zij werden uitbundig bedankt voor hun inzet door Helma van der Meer, Kerngroepcoördinator. Met een optimistische blik naar de toekomstige nieuwe organisatievorm sprak zij de hoop uit elkaar weer allemaal te treffen als alles opnieuw is opgetuigd.

Nieuwe organisatie

Voor al haar werkzaamheden tot nu toe werd tot slot Helma bedankt namens alle vrijwilligers door Cor Westerdijk, voormalig Bestuurslid van de Afdeling Stichts Weidegebied en nog steeds een actieve vrijwilliger. Hij sprak daarbij de hoop uit dat zij met evenveel enthousiasme leiding zal geven aan de nieuwe organisatie en zeker ook in de voorbereidingen op de weg daarnaar toe.