Nog geen besluit over bouwplan Westeinderhage

Aalsmeer – Op 13 september kwamen de leden van de commissie Ruimte bijeen om onder andere hun oordeel te geven over het bestemmingsplan Westeinderhage. De bespreking over het bouwplan van de 267 woningen in Kudelstaart leverde een flinke discussie op. Alle fracties zijn het eens dat er gebouwd moet worden om te voorzien in de grote behoeft aan woningen in de gemeente.

Rotonde of kruising

Ook waren alle fracties het eens dat de afwikkeling van het verkeer een groot punt van zorg is. Niet alleen het verkeer dat de nieuw te bouwen wijk oplevert, maar ook de verkeerssituatie in heel Kudelstaart kwam aan de orde. Meerdere fracties pleitten daarom om eerst een onderzoek te doen naar de meest veilige optie voor het verkeer op de Bilderdammerwg. De bewoners hadden voorgesteld om een rotonde te maken in plaats van een kruising.

Verkeersonderzoek

Uiteindelijk bleek een meerderheid van de commissie voorstander om eerst een verkeersonderzoek te doen alvorens verder te praten over het plan. Zodoend vindt er over het bestemmingsplan Westeinderhage nog geen besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 29 september aanstaande. Het bestemmingsplan gaat op een later moment weer eerst besproken worden in de commissies.