Noah Boogaard kwalificeert zich voor NK Baan Inline-Skaten

Regio – Na afloop van het schaatsseizoen 2014 – 2015 is Noah Boogaard vanaf april alweer in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Inline-Skaten (skeeleren) was altijd al een onderdeel van zijn zomertraining voor het schaatsen, maar dit seizoen doet hij voor het eerst mee aan wedstrijden op de baan. Zowel aan landelijke als aan Europese wedstrijden.
Tijdens de landelijke wedstrijden heeft Noah prima gepresteerd en heeft zich geplaatst voor alle afstanden op het NK Baan Inline-Skaten. Hij komt uit op 300m, 500m, 1000m, puntenkoers en afvalkoers. Dit betekent voor Noah het derde NK in 2015 (na zijn eerdere deelname aan twee schaats NK’s).
Het NK Baan Inline-Skaten wordt in het weekend van 29 tot en met 31 mei 2015 verreden in Purmerend. Naast de junioren zullen daar ook de senioren – inclusief alle nationale toppers – aan de start verschijnen.