Nieuwe trainingshal wordt gekoppeld aan zwembad

Aalsmeer – Het college van B&W heeft op 28 april haar voorkeur uitgesproken voor ontwikkelscenario 3 voor de nieuwe trainingshal in het project Hornmeer. Scenario 3 betekent dat de trainingshal gekoppeld wordt aan De Waterlelie en achter het zwembad wordt gebouwd. In dit scenario worden de hal van het zwembad en de kantoorruimten verbouwd waardoor de bezoeker vanuit de centrale hal duidelijk zicht krijgt op de balie, de sporthal, het zwembad en de horeca. De horecavoorziening wordt eveneens gerenoveerd om zowel de bezoekers van het zwembad als de trainingshal goed te kunnen bedienen. Deze variant heeft veel voordelen in het gebruik en het beheer. Het college heeft haar voorkeur gebaseerd op een onderzoek van diverse scenario’s voor de bouw van de sporthal. Het college legt haar voorkeur nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Aalsmeer en vraagt de gemeenteraad om de noodzakelijk financiële middelen beschikbaar te stellen.

Als gevolg van de scholenfusie van de Hoeksteen en de Wegwijzer worden de verouderde gymzalen aan de J.P. Thijsselaan en de Roerdomplaan gesloopt. De nieuwe fusieschool komt op de hoek van de Zwarteweg en de Dreef, maar de gymnastieklessen van de nieuwe school worden gegeven in een nieuwe trainingshal die achter het zwembad gebouwd gaat worden. Naast gymnastiekonderwijs is het de bedoeling om in de nieuwe trainingshal ruimte te creëren voor sportverenigingen om in de avonduren en in de weekenden te trainen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er toenemende behoefte is vanuit de sportverenigingen aan extra sporthalruimte. Er zijn verschillende varianten uitgewerkt voor de invulling van een dergelijke sport- en trainingshal die nu aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wethouder sport Gertjan van der Hoeven: “Het college geeft de voorkeur aan variant 3, omdat de nieuwe trainingshal dan gebruikt kan worden door zowel scholieren als sportverenigingen. Door de combinatie van sporthal en zwembad ontstaat een echt sportcentrum met extra ruimte voor sporten en bewegen in Aalsmeer.“ Het college heeft haar voorkeur uitgesproken, maar dit wil niet zeggen dat ook daadwerkelijk voor dit scenario wordt gekozen. De keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad.