Nieuwe jeugd-EHBO-ers op De Brug

Aalsmeer – Eén van de vele activiteiten die op basisschool De Brug plaatsvindt is om de grondbeginselen van de Eerste Hulp Bij Ongelukken onder de knie te krijgen. Heel bijzonder, omdat er niet veel scholen meer zijn in Aalsmeer waar deze lessen nog gegeven worden.

Wekelijks kreeg groep 8 les vanaf de zomervakantie. De kinderen bestudeerden eerst hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt: de bloedsomloop, het spijsverteringskanaal, de ademhaling, het skelet en de huid. Dat is noodzakelijk als basiskennis. Daarna kwamen diverse praktijkhandelingen aan de beurt. De leerlingen beoefenden de stabiele zijligging, wat je moet doen bij een verslikking en de noodvervoersgreep van Rautek. Bij de lesstof behoren de belangrijke vijf punten en ook hoe je een wond behandelt, oefenen van verbanden aanleggen en wat je moet doen bij brandwonden.

Na dertien lessen was groep 8 klaar voor het theorie en praktijk examen. Tijdens het examen afgelopen week moesten de toch wel nerveuze leerlingen laten zien en vertellen wat ze hadden geleerd. Gelukkig kon de examencommissie hen aan het einde van de middag meedelen, in samenzijn met de uitgenodigde ouders, dat iedereen die deelgenomen had aan het praktijkexamen geslaagd was voor het Jeugd E.H.B.O. A.-examen.

Juf Jorie en juf Thea werden bedankt voor hun enthousiaste inzet en hun tijd. Het is fijn om te weten dat er in Aalsmeer weer nieuwe jeugd E.H.B.O.-ers rondlopen, die als het nodig is de benodigde Eerste Hulp kunnen bieden bij een ongeval.