Denk mee over het winkelaanbod in Uithoorn

Uithoorn – De gemeente Uithoorn nodigt u uit om mee te denken over het winkelaanbod in de gemeente. “Als gemeente Uithoorn is een goed winkelaanbod belangrijk voor onze inwoners. Ons koopgedrag is de laatste jaren sterk veranderd. We zijn als consument steeds meer online gaan kopen en daarbovenop is de coronacrisis gekomen. Kortom, het is des te belangrijker om een toekomstbestendig winkelaanbod te hebben. Een vernieuwde detailhandelsvisie gaat ons daarbij helpen”, aldus wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder Economie.

Toekomstbestendig

“Door alle ontwikkelingen is het detailhandelsaanbod in Uithoorn en De Kwakel op dit moment extra kwetsbaar. De bestaande detailhandelsvisie (2009) is niet meer voldoende om de huidige en toekomstige veranderingen (uitdagingen) aan te gaan. In de detailhandelsvisie gaan we in op wat we zien op de winkelmarkt van Uithoorn en De Kwakel. Daarnaast wordt ook gekeken naar wat we willen in de toekomst.”

Denkt u ook mee!

Een detailhandelsvisie geeft inzicht in welke ontwikkelingen op welke plek gewenst zijn. Dit is niet alleen voor de gemeente belangrijk, maar ook voor alle inwoners en ondernemers. Inwoners kennen als geen ander de lokale aandachtspunten. Die lokale kennis is erg waardevol voor de gemeente. Op www.uithoorndenktmee.nl kunt u de concept-visie vinden. U kunt tot en met 7 maart meedenken en uw ideeën meegeven aan de gemeente.