Nieuwe asfaltlaag voor Oosteinderweg

Aalsmeer – De Oosteinderweg heeft een nieuwe asfaltlaag. Afgelopen weekend is er hard gewerkt om deze aan te brengen ter hoogte van nummer 437 tot aan de Noordpolderweg. Dag en nacht is er doorgewerkt om alles op tijd klaar te krijgen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Met het aanbrengen van asfalt is nu de derde van de in totaal vier fases af. 

“Dit stuk van de Oosteinderweg was echt aan vervanging toe”, aldus wethouder Robert van Rijn die kwam kijken bij de werkzaamheden. “We zijn volop bezig achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen weg te werken. Ik ben onder de indruk van de efficiënte manier waarop de werkzaamheden gebeuren. Mooi om te zien dat dit project volgens planning verloopt. Mijn dank gaat uit naar bewoners en de gebruikers voor het geduld tijdens de werkzaamheden.”

Toplaag

De laatste fase bestaat uit het aanbrengen van een toplaag en aanleg van beschoeiing en bermen. Vrijdag 1 november start de aannemer rond 20.00 uur met de toplaag. Dit duurt tot zaterdag 2 november 20.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Oosteinderweg afgesloten voor al het wegverkeer. 

Bermen

Na aanbrengen van de toplaag komt er nog een nieuwe schoeiing tussen huisnummer 399 tot huisnummer 523 en wordt de berm aangelegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer zes weken. Vanaf 4 november is de weg weer open in twee richtingen. Wel is er nog wat oponthoud door de bermwerkzaamheden. Het totale project is dit jaar nog klaar. 

Brug bij Kerkweg

Hierna komt er een nieuwe brug bij de Kerkweg / Oosteinderweg. Dit zou gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Oosteinderweg plaatsvinden, maar vanwege het aantal en de locaties van de leidingen rondom de brug wordt deze pas in 2020 vervangen. Wel is er bij de aanleg van de weg al rekening gehouden met de nieuwe brug. 

Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering. Voor vragen kan contact opgenomen worden met toezichthouder de heer T. Konijn, bereikbaar via: 06-47291419 of directievoerder de heer J. Overbeek, bereikbaar via: 06-26070605.