Nieuw vergadermodel: Terug naar commissies

Aalsmeer – Eind 2014 is in het kader van het Verbeterproces, waarbij Geeske Wildeman betrokken is geweest, een werkgroep Vergadermodel in het leven geroepen, bestaande uit leden van de raadsfracties. De werkgroep heeft de bestaande knelpunten geïnventariseerd en op basis van het formuleren van een aantal uitgangspunten is afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw ofwel ander vergadermodel. Het komt er eigenlijk op neer dat het ’oude’ vergadersysteem weer ingevoerd gaat worden. Het Ronde Tafel Gesprek gaat vervallen en wordt vervangen door open commissievergaderingen. Bij ieder onderwerp op de agenda van de commissie mogen inwoners aan de raadstafel meepraten in een eerste ronde. Er wordt maximaal vijf minuten spreekrecht gegeven. Inspreken mag overigens alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Over niet agendeerde onderwerpen kunnen inwoners hun mening laten horen tijdens het nieuwe inloopspreekuur, dat plaats gaat vinden voor aanvang van de fractievergaderingen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Dinsdag en donderdag

In commissieverband worden de voorbereidingen gemaakt voor de raadsvergadering. De agenda van de raadsvergadering volgt uit de bijeenkomsten van de commissies. In de commissie wordt een onderwerp afgesloten met een advies aan de raad over de verdere behandelroute. Er komen twee commissies die op een vaste dag maandelijks gaan vergaderen. De commissie Ruimte en Economie gaat bijeen komen op de tweede dinsdag van de maand en de commissie Maatschappij en Bestuur twee dagen later, op donderdag. In week drie krijgen de fracties onderling de mogelijkheid om overleg te hebben en op de laatste donderdag van de maand vindt de raadsvergadering plaats. In de commissie Ruimte en Economie gaat gesproken worden over onderwerpen die te maken hebben met economie en duurzaamheid, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen en in de commissie Maatschappij en Bestuur over sociale onderwerpen, onderwijs, bestuur, bevolking en veiligheid. Aan de vergadertafel van de commissies mogen maximaal twee leden per fractie aanschuiven.

Strenge regels

Voor de Raadsvergadering gaan strengere regels gelden. Zo worden interrupties in de eerste spreektermijn niet getolereerd en gaat ’vaste prik’ een kwartier pauze gehouden worden rond tien uur in de avond. Er wordt uitgegaan van een vergadertijd van 20.00 tot 23.00 uur, dus mogelijk einde van de ‘opkikker’ kroket. Het voorstel is afgelopen donderdag in de Raad unaniem aangenomen. Met het nieuwe vergadermodel gaat reeds in maart gestart worden. Na een jaar gaat een evaluatie plaatsvinden.