Nieuw raadslid en nieuws uit de Raad

Aalsmeer – Een vlot verloop kende de raadsvergadering afgelopen donderdag 30 juni. Over de meeste onderwerpen hadden de fracties  weinig te melden. Het merendeel is tot slot al uitgebreid behandeld in de commissievergaderingen. In het begin was er een kleine ‘hapering’ in het vlotte verloop, maar dit had te maken met het benoemen van een tijdelijk raadslid en de vervanging van het Aalsmeerse lid voor de Regioraad Stadsregio Amsterdam. Binnen het CDA zijn er de laatste maanden enkele wisselingen geweest vanwege terugkomst na ziekteverlof en natuurlijk de wisseling van het wethouderschap. Robbert-Jan van Duijn fractievoorzitter af en nu wethouder en Tom Verlaan wethouder af en nu weer raadslid. Deze keer heeft de tijdelijke vervanging een positieve reden. Marlon van Diemen is met zwangerschafsverlof en haar taken worden overgenomen door Ton Harte. Hij neemt niet alleen voor haar plaats in het pluche van de raad, maar gaat ook in plaats van Marlon zijn stem laten horen in de Regioraad Stadsregio Amsterdam. Voor het onderzoek van de geloofsbrieven wordt altijd even geschorst en dit gebeurde dus twee keer achter elkaar. Ton Harte kon opgelucht plaats nemen naast de CDA-collega’s in de Raad. Iedereen akkoord. Voor de functie in de Regioraad kreeg hij niet iedereen achter zich. In totaal 22 stemmen, waarvan 21 geldig en 1 stem op Pact-lady Wilma Alink-Scheltema. Aardig, wel of niet gemeend, was de hart onder de riem van de VVD. In haar Lentenota zegt de CDA te hopen weer in rustiger vaarwater te kunnen belanden na alle wisselingen. De VVD zei dit te begrijpen en bood zelfs hulp aan als dit gewenst werd.

Besloten deze avond:

* De atletieksport blijft behouden in Aalsmeer. De huidige baan in de Sportlaan gaat gerenoveerd worden inclusief de bouw van een nieuw clubhuis. Buurman tennisvereniging All Out krijgt hierdoor de mogelijkheid om meer banen te creëren “Laat ze lekker sporten”, aldus Robert van Rijn van de VVD om vervolgens akkoord te geven. PACT was het hier niet mee eens. De fractie vond de te maken kosten niet in verhouding staan met het aantal leden en zei nee.

* Het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte kreeg wel groen licht van alle fracties. Het college werd wel gesommeerd tempo te gaan maken. “Er zijn nog veel plekken in Aalsmeer niet fraai”, zo merkte René Martijn van AB op.

* Unanimiteit was er ook voor het kredietvoorstel om fusieschool Triade te gaan bouwen in de Hornmeer, op het voormalige VVA-terrein aan de Dreef.

En daarna begon, drie kwartier eerder, de behandeling van de Lentenota. En hier hadden de fracties behoorlijk veel over te zeggen. Over elkaars algemene beschouwingen, over het beleid, het mogelijk niet kunnen invoeren van precariobelasting, ‘buurman’ Schiphol en de varende boswachter. “Niet ons ding, zo anno jaren tachtig”, zo liet Robert van Rijn van de VVD weten. Om half elf kwamen de kroketten op tafel, heerlijk, want de vergaderavond was nog niet voorbij… Binnenkort meer!

Foto: Beëdiging tijdelijk raadslid Ton Harte (CDA).