Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

De Ronde Venen – Ruim een kwart van de gebouwen kan in de toekomst verwarmd worden met warmte uit de ondergrond. In grote delen van Nederland is al bekend waar de ondergrond geschikt is. Maar nog niet in De Ronde Venen. Daarom wordt er vanaf 30 augustus tot en met 1 oktober onderzoek gedaan naar aardwarmte in de gemeente. Ook wel seismisch onderzoek genoemd. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Waarom vindt er onderzoek naar aardwarmte plaats?

Nederland heeft een opdracht op het gebied van duurzaamheid. Aardwarmte biedt kansen om een deel van de warmtevraag duurzaam in te vullen. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere aardlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Het water wordt uit de grond gepompt. En daarna gebruikt om bijvoorbeeld woningen en kantoren mee te verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij aardwarmte is 80% lager dan bij aardgas. Ook is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt gebruiken. Aardwarmte levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betaalt dit onderzoek. Het onderzoek heet ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). TNO en EBN (Energie Beheer Nederland) voeren SCAN uit.

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Bekijk hoe seismisch onderzoek werkt in deze video: https://vimeo.com/393867007

Heeft het onderzoek gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater?

Er is geen risico voor de drinkwatervoorziening. Er wordt niet geboord in beschermde drinkwatergebieden. En de boringen zijn niet dieper dan 20 meter en verstoren daardoor voorraden niet.

Meer weten over het onderzoek?

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Op deze website staat onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de plekken van het seismisch onderzoek. Ook is hier het laatste nieuws over het onderzoek terug te lezen.