Natuurwerkzaamheden op Westeinderplassen

Aalsmeer – Stichting de Bovenlanden Aalsmeer werkt hard aan de aanleg van nieuwe natuur op de Westeinderplas. Soms hoort daar ook het verbeteren van bestaande natuur bij, bijvoorbeeld door juist bomen te verwijderen in plaats van aan te planten. Hoe zit dat?

Op een perceel naast de doorvaart Grote Brug is in het verleden een groot aantal bomen aangeplant. Aan de zuidwestzijde is dit bos is zo dicht geworden dat er nauwelijks iets onder de bomen groeit. Ook is de oevervegetatie overschaduwd en groeit daardoor niet goed. Daarom worden in een smalle strook langs de oever bomen verwijderd. Dit doet Stichting de Bovenlanden volgens een methode die Landschap Noord-Holland ook hanteert. Een deel van de bomen wordt omgezaagd en wordt gedeeltelijk omgeduwd, een deel wordt gekapt en blijft in het bos achter en een deel wordt afgevoerd om te voorkomen dat de bodem teveel bedekt raakt. 

Extra natuur

“Deze maatregel ziet er rigoureus uit, maar de toename van zonlicht door de ruimte die ontstaat stimuleert het dieren- en plantenleven, ofwel de biodiversiteit”, legt de Stichting uit. “In het water krijgen riet en lisdodden weer de kans om te groeien. Licht tussen de bomen zorgt voor een lage ondergroei van struiken en kruiden. En wist u dat vooral dode hout dat overeind blijft staan waardevol is voor insecten en daardoor ook voor spechten? Vissen, libellen, kleine zangvogels en insecten profiteren allemaal van deze maatregel. Zo brengen we weer extra natuur op onze Westeinderplassen.”

Doorvaart naar Koddespoeltje

Overigens zijn diverse aannemers ook op andere eilanden aan het werk. Op dit moment vooral in het gedeelte nabij de doorvaart naar het Koddespoeltje. De aanleg wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van de ecologische verbindingszone ‘Groene As’. De aanleg van nieuwe poelen en oevers helpen mee aan het verbeteren van de waterkwaliteit en worden gesubsidieerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland.