Moties PACT over Schiphol in Raad

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 20 april, staat de maandelijkse Raadsvergadering weer op het programma. Na vaststelling van de agenda en de ingekomen stukken wordt door het college en de gemeenteraad gesproken over het verhuurbaar maken van een deel van de Zwarteweg 77a (voormalige gemeentewerf) voor het Rode Kruis en de stichting Marokkaanse Gemeenschap, het afvalplan 2017-2021 en het project De Tuinen van Aalsmeer. Hamerstuk deze avond is onder andere het voorstel om het VVA terrein aan de Dreef te ontdoen van hekken en borden (opschonen) en hier een bouwweg aan te leggen, zodat er de mogelijkheid is om aan te vangen met de bouw van Triade, het nieuwe onderkomen voor de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer.

Motie ‘Genoeg is genoeg’

PACT Aalsmeer komt met twee moties. De fractie vindt dat de gemeente zich teveel laat ‘imponeren’ door Schiphol en wil dat er maatregelen genomen worden. ‘Genoeg is genoeg’, stelt PACT in de motie, waarin het college wordt opgedragen om aan het rijk en in de regio duidelijk te maken dat Schiphol niet verder mag groeien dan de in het Alders akkoord afgesproken maximaal 500.000 vluchten tot 2020 en onder andere dat het aantal nachtvluchten over de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan teruggebracht worden naar nul. “Alle middelen moeten worden ingezet om dreigend onheil voor Aalsmeer te voorkomen”, aldus PACT, die in haar tweede motie voorstelt om Schiphol te laten betalen voor iedere vlucht. “De vervuiler betaalt”, aldus PACT. De fractie wil een factuur sturen naar Schiphol over het aantal extra vluchten over Aalsmeer als gevolg van de tijdelijke sluiting van de Kaagbaan. De prijs per extra vlucht is gesteld op 808,78 euro. Volgens de berekening van PACT  naar aanleiding van de baangebruikcijfers gaat het dit jaar om 13.000 extra vluchten wat zo’n 7,2 miljoen euro op gaat leveren. “Deze inkomsten dienen ingezet te worden ter compensatie van vernield woongenot”, besluit PACT.

De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom. De vergadering kan ook thuis bijgewoond worden via livestream (zie de website: www.aalsmeer.nl).