Motie PACT over Lidl in raadsvergadering

Aalsmeer – Donderdag 28 mei komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering in het gemeentehuis. De bijeenkomst in de raadzaal begint om 20.00 uur en voorzitter is burgemeester Jeroen Nobel. Het is de eerste vergadering onder leiding van de tijdelijke eerste burger, die vorige week maandag 18 mei aan de slag is gegaan. Hamerstukken zijn de begroting Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, re-integratieverordening Aalsmeer en de nota reserve- en risicobeleid van de gemeente. Eerste behandelstuk is de startnotitie Dorpshaven Noord. In het plan voor herontwikkeling wordt voorgesteld maximaal 71 woningen te bouwen, zowel in de vrijstaande als de goedkopere sector. In de vorige week gehouden commissievergadering stelden de fracties zich huiverig op ten opzichte van de krappe parkeermogelijkheid in de wijk. PACT gaf aan in de Raad met een motie te zullen komen en dit is niet de enige motie, die ingediend gaat worden.

Jongerenhuisvesting
De fractie heeft naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over de plannen van de Lidl afgelopen dinsdag een motie ingediend. PACT heeft geconstateerd dat de bouw van de supermarkt aan de Stationsweg in strijd is met het bestemmingsplan, dat spreekt over centrumdoeleinden en groenvoorzieningen. De partij constateert ook dat de onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie ter plaatse van de te realiseren in- en uitrit alleen nog maar zal toenemen. En: Door het slopen van de Rabobank ontstaat een gat in een historische gegroeide lintbebouwing waardoor de Stationsweg niet langer door bebouwing wordt begeleid en het Raadhuisplein niet langer op een ‘natuurlijke’ manier door bebouwing wordt begrenst. Verder stelt PACT dat de waarde en betekenis van het beschermd dorpsgezicht ‘De Ontginningsas’ teniet wordt gedaan door de grootschalige loods met blinde muren, die gebouwd gaat worden. Ook de kwalitatieve waarde en aantrekkingskracht van de recreatieve doorvaartroute van de Ringvaart naar de Westeinderplassen alsmede de Westeinderroute door het dorp worden door de plannen geweld aan gedaan en dit heeft negatieve gevolgen voor het stimuleren van de recreatieve mogelijkheden van Aalsmeer. PACT vindt dat door de toenemende verstopping van de Stationsweg de winkels in de Zijdstraat nog meer geïsoleerd raken. Vanuit de dorpsgemeenschap Kudelstaart is veel vraag naar een tweede supermarkt op een A-locatie. De fractie roept het college op om in gesprek te gaan met de Lidl om de mogelijkheden te onderzoeken of de supermarkt zich elders in de gemeente wil vestigen. De gemeente zou de Lidl een vergelijkbare (A)-locatie moeten aanbieden, bijvoorbeeld in Kudelstaart. De gemeente zou dan het gebouw van de Rabobank kunnen aankopen met als optie op hier jongerenhuisvesting te realiseren. Er is tot slot een grote behoefte aan woningen voor jongeren. De raadsvergadering wordt besloten met een eerder ingediende motie door PACT voor verlichting van administratieve en financiële lasten voor horecaondernemers. De Raad is openbaar en wordt besloten met het vragenkwartier. Belangstellenden zijn welkom.