Monumenten in de schijnwerpers: Dorpskerk

Aalsmeer – Een nieuwe rubriek op zondag: Monumenten in de schijnwerper. De gemeente Aalsmeer telt best heel veel monumenten of, ambtelijk gezegd, objecten die een algemeen belang vertegenwoordigen. Gebouwen, huizen en kerken die om cultuur- of architectuur historische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap hebben. Meestal betreft het gebouwen, maar ook bruggen, parken en begraafplaatsen kunnen als monument aangemerkt worden. In een aantal gevallen is niet alleen de buitenkant beschermd, maar ook het interieur. Ook kunnen bij gebouwen behorende terreinen, zoals tuinen en parken en op zichzelf staande terreinen de status monument krijgen.

Beschermd dorpsgezicht

Aalsmeer kent liefst 29 Rijksmonumenten, 3 Provinciale monumenten, 43 Gemeentelijke monumenten en 8 gebieden die aangewezen zijn als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 

De Dorpskerk

De Dorpskerk is een rijksmonument en staat fier aan de rand van het Centrum, nabij de Ringvaart, in de Kanaalstraat. De kerk is in 1549 in gebruik genomen en is gebouwd in opdracht van de Rooms-Katholieke kerk. Sinds 1586 is de kerk protestants en kreeg het de naam gereformeerde kerk. 

De kerk is in delen gebouwd. Eerst als driebeukige kerk met circa 350 zitplaatsen. In 1653  was het aantal inwoners behoorlijk gegroeid en is besloten de kerk te vergroten. In het midden van de kerk werden twee zijbeuken aangebouwd, waardoor het een kruiskerk werd. 

Tot 1828 werden er mensen in de kerk begraven. De oudste zerk komt uit 1602. De welgestelden lagen met name rondom de preekstoel. 

Knipscheer orgel

Sinds 1973 is de Dorpskerk een rijksmonument. Ook het orgel in de kerk is opgenomen in het rijks-monumentenregister. Het tweeklaviersorgel is in 1868 gebouwd door Hermanus Knipscheer. In 2008 is het orgel geheel gerestaureerd.