Monumenten: De Oud-Katholieke kerk

Aalsmeer – De Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 392-394 is een gemeentelijk monument, net als de naastgelegen pastorie en de achter de kerk gelegen begraafplaats. De kerk is gebouwd in 1860-1861 ter vervanging van een schuilkerk op dezelfde plaats. De kerk wordt ook wel ‘de parel van Aalsmeer’ genoemd met werkelijk een prachtig interieur.

Het orgel is van H. Knipscheer uit 1864 en is in 1926 en in 1950 omgebouwd en gewijzigd door respectievelijk de firma’s J. Adema en J.C. Sanders. In 2010 is het orgel gerestaureerd door de firma N. Slooff.

De kerk werd op 27 augustus 1861 ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Casparus Johannes Rinkel. De kerk kreeg de naam van de patroonheiligen Petrus (met de sleutel) en Paulus (met het zwaard). Deze beelden staan zijdelings van het altaar. In de inmiddels 158-jarige kerk vinden op de laatste zondag van de maand Oud-Katholieke vieringen plaats.

Begraafplaats 

Ook de begraafplaats heeft een bijzondere geschiedenis. Het is zelfs het enige oud-katholieke kerkhof in Nederland en is eigendom van het Bisdom Haarlem.Op 19 maart 1855, de feestdag van de patroon St. Jozef, is begonnen met de aanleg van de begraafplaats. De kerk stond er toen nog niet. Op 18 juli 1855 is de begraafplaats, onder zeer grote belangstelling gewijd, en deze was in de eerste plaats bestemd voor leden van de eigen parochie en soms voor geloofsgenoten van elders.

Op de begraafplaats bevinden zich ongeveer 135 graven. Er is momenteel nauwelijks meer plaats om nieuwe overledenen te begraven. De meest voorkomende namen van begravenen zijn: Rinkel (26x), Moleman (18x) en op volgorde verder: Zegstroo, Brouwer, Smit en de Groot. Er liggen 16 kinderen die of doodgeboren zijn of zeer kort geleefd hebben: veelal begraven in de laatste decennia van de negentiende eeuw en de eerste van de twintigste eeuw. De laatste begravenen zijn: Jacob Spaans (27-10-2017) en Hendrik Arnoldus Schaaij (30-11-2018).

De begraafplaats wordt regelmatig en al decennia onderhouden door Piet Rinkel en sinds enige tijd met assistentie van Tim Nibbering. Op de begraafplaats heeft nooit een ruiming plaatsgevonden.