Monumenten: De Naai- en knipschool

Aalsmeer – Na de Dorpskerk, het Oude Raadhuis, de kosterswoning in de Dorpsstraat en korenmolen De Leeuw en de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat deze week een rijksmonument iets verder uit het Centrum gelegen: De Naai- en knipschool voor meisjes in de Hadleystraat 55, in de wandelgangen bekend als ‘De Tienerterp’.

Pionier

De school is gebouwd in 1929 volgens ontwerp van ir. Jan Gerko Wiebenga in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Architect Wiebenga was in deze tijd (1928-1939) tevens gemeentearchitect van Aalsmeer. Vanwege zijn vroege toepassing van skeletconstructies in gewapend beton wordt Wiebenga beschouwd als pionier van het Nieuwe Bouwen in Nederland.

Dubbele toegangsdeuren

Het schoolgebouw heeft een sterk horizontaal karakter en bevat één bouwlaag onder een samenstel van op verschillende hoogten aangebrachte platte (beton)daken met overstek. De bijna symmetrische voorgevel bevat in het midden de stalen dubbele toegangsdeuren tussen bakstenen wanden. De deuren worden omgeven door glas in stalen sponningen.

Industrieonderwijs

De voormalige Naai- en knipschool is van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de architectuurstroming Het Nieuwe Bouwen, als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van het werk van ir. J.G. Wiebenga en als voorbeeld van een schoolgebouw voor industrieonderwijs voor meisjes uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Bedrijfsverzamelgebouw

Tijdens de restauratie en aanpassing aan de functie van bedrijfsverzamelgebouw in 1989 is de oorspronkelijke indeling van de oostgevel hersteld, de daklijst opnieuw verbreed, de plafonds verlaagd en nieuwe stalen ramen met dubbel glas geplaatst. Al vele jaren is in ‘De Tienerterp’ een kapperszaak (van Olaf) gevestigd en Participe Amstelland heeft hier sinds enige tijd haar onderkomen. 

Plannen voor slopen

Tot slot nog een vergeten ‘politiek’ weetje: Er is ooit een college geweest dat plannen had gemaakt voor het slopen van de Naai- en knipschool om zo de Hortensialaan door te kunnen trekken richting het dorp. Het plan is nooit uitgevoerd en dat is mede te danken aan de inzet van de toenmalige fractie Aalsmeerse Belangen, die het gebouw, wat toen leeg stond, heeft schoon gemaakt en opgeruimd voor een bezoek van de gemeenteraad. Gelukkig werd men zich toen bewust van de waarde van dit monument, zelfs nu rijksmonument!