Middenweg: ‘Spelletje armpje drukken’

Ingezonden brief:

Aalsmeer – Het is zo jammer dat partijen zich al zo diep hebben ingegraven in het dossier Middenweg dat ze niet meer naar elkaars argumenten kunnen luisteren. Onze collega raadsleden van de oppositie (VVD/PACT/HAC) willen een openbaar debat over de verkeersproblemen die zouden kunnen ontstaan bij de aanleg van de tijdelijke ontsluiting van de Middenweg richting Machineweg. Het College wil in het BIO (besloten overleg) een verdiepingsslag maken in deze discussie. Het gaat niet sec om de aansluiting van de Middenweg op de Machineweg, maar om de infrastructurele wens om de Middenweg te strekken waarbij gronden van derden moeten worden aangekocht. Hierbij zal de vraag beantwoord moeten worden of Greenpark deze gronden aankoopt (is de mede-aandeelhouder Uithoorn daartoe ook bereid), of dat de gemeente Aalsmeer de gronden koopt en tot welke bedrag de Gemeenteraad in dat geval het College wil mandateren. De coalitiepartijen (AB en CDA) willen bijgepraat worden over de stand van zaken. Deze discussie wordt, zoals te doen gebruikelijk (denk aan Roseboom), achter gesloten deuren gevoerd omdat deze discussie vertrouwelijke informatie bevat. Grondeigenaren in het gebied (de algemeen bekende naam zullen we hier niet noemen) zijn uiteraard erg benieuwd naar deze discussie, de uitkomst en de bedragen. Hier ligt een direct financieel belang voor hen. Bij het uitblijven van een definitieve oplossing heeft de Gemeenteraad het College opgeroepen een tijdelijke oplossing te creëren waardoor Aalsmeer-Oost aangesloten kan worden op de nieuwe N201. Deze tijdelijke ontsluiting stuit op bezwaren die niet makkelijk op te lossen lijken te zijn. Verkeersdeskundigen spreken elkaar tegen en de vraag lijkt zich toe te spitsen wie verantwoordelijk is voor de risico’s van kerende vrachtwagens. De fracties van de oppositie bespreken de tijdelijke ontsluiting nu in een openbare fractievergadering volgende week dinsdag. Het heeft veel weg van een spelletje armpje drukken waarbij het spel belangrijker lijkt dan de uitkomst. Dit voelt ongemakkelijk. In het debat tijdens de raadsvergadering kwamen de argumenten niet goed naar voren waardoor de stemming de inmiddels bekende uitslag had van 12 tegen 11. Was dit nodig? Had het anders gekund? Ja, als er de bereidheid was geweest te luisteren en argumenten uit te wisselen. Maar nu is het de 3e wet van Newton in optima forma: “Op elke actie volgt reactie.”

Jaap Overbeek (CDA) en René Martijn (AB)