‘Meester’ Jos Bouma zet een punt achter zijn onderwijscarrière

 

Uithoorn/De Kwakel. Na precies 42 jaar en 9 maanden beëindigt de (inmiddels) bovenschools directeur Jos Bouma bij de Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel op vrijdag 1 mei a.s. zijn carrière in het onderwijs. Woensdag de 29e viert hij het afscheid met zijn collega’s op school. Maar hem wordt nog een officiële afscheidsreceptie aangeboden. Die wordt gehouden op vrijdag 12 juni a.s in Basisschool De Zon, Anjerlaan 1 in De Kwakel. Van 15.00 tot 17.00 uur is dat voor genodigden en van 17.00 tot 19.00 uur voor belangstellenden uit De Kwakel en Uithoorn.

Jos Bouma deed in 1972 zijn intrede als leerkracht bij de Robert Kennedyschool (nu De Zon) op de Anjerlaan/hoek Ringdijk in De Kwakel. Later gaf hij ook les aan kinderen bij De Springschans aan de Eendracht in Uithoorn. Die school behoort tot dezelfde stichting. Bouma heeft in de loop der jaren binnen het katholieke onderwijs verscheidene functies bekleed. Naar verluid heeft menig Kwakelaar bij hem in de klas gezeten of zijn/haar kinderen op de Robert Kennedyschool aangemeld. Hij is tevens actief geweest in diverse commissies en overlegorganen. Hij kan dan ook gezien worden als een bekend gezicht binnen het onderwijs in deze regio. Bouma had vorig jaar al afscheid kunnen nemen. Toen was er een meervoudige directie en in het kader van de bezuinigingen was het logisch dat daarbij mensen zouden moeten afvloeien. Omdat Bouma al eerder had aangegeven in die situatie vrijwillig te zullen terugtreden, maar wel met zijn expertise ondersteuning te blijven geven, was dat op voorhand geregeld. Totdat vorig jaar de directeur van De Zon meedeelde dat hij vertrok om elders een school te gaan opstarten. Aangezien er toen een tekort aan leiding en expertise zou ontstaan, heeft men Bouma gevraagd nog een jaar te blijven. Dat is nu om en gaat hij alsnog met pensioen. Wie nog even herinneringen wil ophalen en/of hem alle goeds voor de toekomst wil wensen, is tijdens de receptie van harte welkom. Wie eerst meer informatie wenst kan contact opnemen met Monique Link via e-mail: link@skodekwakel.nl.

Meer over Jos Bouma leest u woensdag 29 april in De Nieuwe Meerbode.