Meerderheid raad toch voor herinrichting parkeerterrein

Uithoorn – Enorm teleurgesteld waren de tegenstanders van de herinrichting van het parkeerterrein achter het gemeentehuis na afloop van de gemeenteraadvergadering donderdagavond. De plannen voor meer parkeerplaatsen, de bomenkap en de steiger gaan toch door. Meer dan tweeduizend mensen hadden hun handtekening gezet tegen dit voorstel, maar het legde geen gewicht in de schaal. Zeven insprekers streden nogmaals voor het behoud van de natuur op en rond het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Eerder deelden zij hun bezwaren in de commissievergadering en mevrouw Sloothaak vroeg zich hardop af of het wel zin had om weer in te spreken, omdat er niets met hun input was gedaan. Er was een gesprek geweest met wethouder Jan Hazen, want daar was door raadsleden op aangedrongen, maar dat was een uitwisseling van eigen standpunten geweest. Marjan Lebesque deed nog een emotionele oproep en wees op de vele losse eindjes. Zij overhandigde 2052 handtekeningen tegen het plan aan de voorzitter van de vergadering.  

Selectieve solidariteit
De herinrichting van het parkeerterrein zorgde voor grote verdeeldheid in de gemeenteraad. Els Gasseling (PvdA) erkende dat er parkeerproblemen zijn, maar vond het voorstel van het college te ver gaan. Ze wees op het gebrek aan draagvlak en vond de kosten relatief te hoog. Ook André Jansen (CDA) vond het plan niet klaar voor besluitvorming, omdat er nog te veel onduidelijk was. Onno Brautigam (DUS!) was het daarmee eens. Hij pleitte voor een mentaliteitsverandering en vond bomen kappen voor parkeerplaatsen niet meer van deze tijd. DUS! had goed geluisterd naar de bezwaren van de omwonenden en kwam met een amendement waarin ze een alternatief plan voorlegde. VVD en Gemeentebelangen daarentegen waren wel tevreden over het voorgenomen herinrichtingsplan. Volgens Nick Bergman (VVD) was het een voorstel met respect voor flora en fauna en zouden er juist meer bomen terugkomen. Hij verweet de anderen selectieve solidariteit. Petra van Leeuwen (GB) probeerde de raadsleden met hun eigen woorden te vangen door uitspraken uit eerdere vergaderingen naar voren te halen. Ze wilde aangeven dat iedereen parkeren als een knelpunt zag en dit dus als oplossing gezien moest worden, waarop Judith Beuse (DUS!) vroeg of dit plan dan alle parkeerdruk zou gaan oplossen?

Stemming
VVD en Gemeentebelangen stelden via een amendement voor om het trottoir te behouden, maar tegelijk vroegen zij om in te stemmen met het ontwerp van de herinrichting. Dat ging DUS!, Groen Uithoorn en PvdA te ver, maar met veertien stemmen vóór werd het amendement toch aangenomen. Daarna werd gestemd over het amendement van DUS! waarin werd gevraagd af te zien van de steiger. Gemeentebelangen en VVD vonden de toezeggingen van wethouder Hazen, dat hij ernaar zou kijken, voldoende en daarom stemden zij tegen. Op de tribune klonken echter andere geluiden. Een mevrouw verweet Gemeentebelangen dat ze niet voor het weglaten van de steiger stemden, omdat DUS! niet meeging in hun amendement. Daardoor kwam het voorstel om de steiger weg te laten als een boemerang terug en stonden de omwonenden met lege handen.

Vervolgens werd gestemd over het gewijzigde herinrichtingsplan, waar door VVD, Gemeentebelangen en het CDA dat inmiddels was overtuigd door argumenten, mee ingestemd werd en dat dus met een meerderheid van stemmen werd aangenomen. Het college van B&W heeft nu ruimte gekregen om het parkeerterrein op te hogen. nEr zullen 46 parkeerplaatsen bij komen, daarvoor moeten ongeveer 14 bomen worden gekapt en er zal een steiger worden aangelegd. Het trottoir op de Korte Boterdijk blijft gehandhaafd.     

Foto: Ook de overhandiging van de velen handtekeningen door Marjan Lesbesque mochten niet baten