Meer sociale woningen in Tuinen van Aalsmeer

Aalsmeer – De meeste tijd van de raadsvergadering, die afgelopen donderdag 23 april tot even voor half twaalf in de avond duurde, is gesproken over het woningprogramma ‘De Tuinen van Aalsmeer‘. Een heet hangijzer, al drie vergaderingen lang. Ook deze avond was een uur langer nodig dan gepland om uiteindelijk goedkeuring te geven met een meerderheid van stemmen. AB kwam met een amendement, waarin werd voorgesteld het percentage sociale woningbouw op te schroeven van 16 naar 24 procent. “Het streven naar 30 procent sociale woningbouw komt hiermee dichterbij”, zo stelt de fractie in het amendement. Er worden in het hele plan meer huizen (368 totaal) gerealiseerd, zodat de verhouding tussen sociale huur en koop niet aangetast wordt. Belangrijk is natuurlijk ook dat hierdoor meer woningzoekenden een kans krijgen een ‘eigen huis’ te vinden. Voor PACT was de toename naar 24 procent sociale woningbouw niet genoeg. Zij gingen voor het streven van 30 procent.

Dure grond

Niet te doen voor dit project, zo had het college al eerder aangegeven. Het betreft dure grond, mede omdat de gemeente maar deels eigenaar is. Bovendien is het project, omdat de gronden al geruime tijd braak liggen, een behoorlijke kostenpost voor de gemeente. Per 1 januari was dit 13,4 miljoen euro negatief. De VVD gaf aan niet negatief tegenover het amendement van AB te staan, het CDA ging ook akkoord en HAC leek mee te willen gaan. Bram Heijstek: “Het is het laatste project om iets voor de jeugd te kunnen doen. Kom uw verkiezingsbelofte na en zorg voor betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Kap met dure villa’s. Wij steunen het amendement van AB.” PACT vroeg een schorsing aan en kwam met eigen amendement om het percentage sociale woningbouw toch te verhogen naar 30 procent. De voorgestelde verhoging van AB van 16 naar 24 procent kost totaal 214.000 euro extra. Naar 30 procent, volgens het voorstel van PACT, 814.000 euro meer. “PACT heeft dit er voor over”, aldus fractievoorzitter Ronald Fransen. Nu was het AB die om een schorsing vroeg en tien minuten overleg kreeg. Het amendement, zoals ingediend, werd niet veranderd door AB. “Ik proef veel steun van PACT”, zo zei fractievoorzitter Helma Persoon. “Er komt in de toekomst minder dure grond beschikbaar, waar ook sociale woningbouw gerealiseerd kan worden.” In deze doelt zij op de Hornmeer, waar veel eigen grond van de gemeente beschikbaar komt bij het verplaatsen van de school, de gymzaal en het buurthuis aan de Roerdomplaan. AB kreeg bijval van het CDA. Dirk van Willegen vroeg zich hardop af of het wel zo verstandig was om zoveel extra financiën in te gaan zetten. Van alle sociale woningbouw die de gemeente bouwt, mag zij maar 25 procent verdelen onder de eigen inwoners, de rest gaat regionaal ‘de markt op’. “Hoe ver moet je gaan? We willen starten”, zo liet Van Willegen weten.

Asociaal plan

Het percentage dat in de regio verdeeld gaat worden, maakte HAC niet uit. “Elke woning voor inwoners is winst. Er is budget voor. We moeten zorgen voor betaalbare woningen”, aldus Bram Heijstek, die hiermee ‘afhaakte’ om het amendement van AB te steunen, maar koos voor het voorstel van PACT. Dirk van der Zwaag van de VVD zei de motie van PACT wel sympathiek te vinden, maar vond het geen reden om het amendement te steunen. Er werd besloten om hoofdelijke stemmingen te houden. Eerst over het amendement van PACT. Achttien raadsleden (AB, CDA en VVD) stemden tegen, vijf (PACT en HAC) voor. En toen over het voorstel van AB: Achttien raadsleden voor en vijf tegen (zelfde voor- en tegenpartijen). Ronald Fransen van PACT wilde hierbij nog een stemverklaring afleggen. “Wij wensen niet mee te werken aan een dergelijk asociaal plan.” Het amendement van AB is dus aangenomen, er gaat 24 procent sociale woningbouw gerealiseerd worden voor 214.000 euro extra op de al negatieve grondexploitatie van 13,4 miljoen. Het woonprogramma ‘De Tuinen van Aalsmeer’ kan nu verder uitgewerkt worden. Wethouder Jop Kluis beloofde dat nog voor de zomer de startnotitie gepresenteerd zal worden. ‘De Tuinen van Aalsmeer’ betreft de braakliggende gebieden Polderzoom, Spoorlaan, Opheliahof en Zwarteweg. Naast sociale en goedkope appartementen en huizen gaan de gronden gevuld worden met twee onder een kap en rijwoningen.