Meer geld nodig voor nieuwbouw Rooie Dorp

Aalsmeer – Het programma van eisen voor het project Machineweg ofwel het Rooie Dorp wordt vanavond, donderdag 5 februari, besproken in het Ronde Tafel Gesprek. Doelstelling van het project is het realiseren van een kwalitatief goed nieuwbouwplan ter hoogte van de nummers 49 tot en met 131 ter vervanging van de huidige bouw. Middels het visiedocument willen de bestuurders komen tot een plan wat historisch en esthetisch aansluit bij het karakter van het huidige gebied. Er zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar en de wensen van de bewoners zijn verwerkt in het programma. Nu kan de procedure gestart worden om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Eindelijk zal menigeen denken, want er wordt al behoorlijk lang gepraat over het Rooie Dorp. In 2008 zijn de gemeente en Eigen Haard overeengekomen dat ze zich in willen zetten voor nieuwbouw van de woningen. Na diverse stappen te hebben doorlopen is in juni 2013 de nota van uitgangspunten voor het project vastgesteld. Daarna is gestart met het opstellen van het programma van eisen en deze visie komt nu aan de orde. Dat het al best lang duurt, heeft de gemeente ook financieel ondervonden. Er is in de loop van 2014 een overschrijding ontstaan van het voor fase twee afgegeven krediet van 42.735 euro. Er zijn extra uren besteed aan de participatie en onder andere aan de inzet om te komen tot overeenstemming met de eigenaar van het enige tussen de huurwoningen staande koophuis op nummer 113 en met Eigen Haard om te komen tot aankoop van deze woning. Met succes overigens. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een (extra) bijdrage van 55.000 euro. Het bestemmingsplan zal zes weken ter visie gelegd worden waarbij iedereen de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen. Om toch de vaart er in te brengen, stellen de bestuurders voor het uitgebreide traject van inspraak over te slaan. Er is immers regelmatig overleg tussen de begeleidingscommissie, bestaande uit bewoners in Oosteinde, en Eigen Haard en de gemeente over de planvorming. Er is zelfs al afgesproken dat de terugkerende bewoners mee kunnen praten over de inrichting van de woningen. Rond het parkeren en het groen gaan nog besprekingen plaatsvinden. Het programma van eisen komt na het RTG vervolgens oordeelsvormend, net als overigens het bestemmingsplan Nieuw Calslagen, aan de orde in de vergadering van de Raad van donderdag 19 februari. Het Ronde Tafel Gesprek is van 20.00 tot 21.50 uur en voorzitter deze keer is Dick Kuin van AB.