Margreet Kokshoorn Communicatie verlengt adoptie De Bovenlanden

De Ronde Venen – Afgelopen vrijdag 12 november 2021 heeft Margreet Kokshoorn Communicatie haar 5-jarige adoptie contract met Stichting De Bovenlanden voor de 3e keer verlengd. Hiermee is het bedrijf één van de langste adoptanten van De Bovenlanden.

Margreet Kokshoorn heeft samen met bestuursleden Otto van Asselen en Matthijs Dull van de Stichting de overeenkomst ter plaatse in het natuurgebied De Gagel ondertekend. Margreet verleent hiermee financiële hulp voor het noodzakelijke onderhoud aan twee van de eilanden in De Gagel.

Het onderhoud bestaat onder andere uit het maaien en hooien van de eilanden. Hiermee wordt de diversiteit van de natuur vergroot.

Stichting De Bovenlanden wil karakteristieke landschapselementen in de Bovenlanden van gemeente De Ronde Venen beschermen en aantrekkelijk houden als veenweidelandschap. Hieronder vallen schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers.

Ook interesse om adoptant of donateur te worden ? Kijk voor meer informatie op www.debovenlanden.nl of neem contact op via info@debovenlanden.nl.

Op de foto Margreet Kokshoorn en Matthijs Dull tijdens de ondertekening, met op de achtergrond de geadopteerde eilanden.