Maarten van der Greft lijsttrekker Ronde Venen Belang

De Ronde Venen – Tijdens de ledenvergadering van 9 september is Maarten van der Greft benoemd tot lijsttrekker voor Ronde Venen Belang voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Op dit moment is van der Greft in de gemeenteraad fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. De afgelopen raadsperiode heeft Maarten zich als oppositieleider met zijn fractie ingezet voor de inwoners en ondernemers in de gemeente. Maarten woont samen met zijn vrouw in Mijdrecht, werkt als docent op het Veenlanden College en is medeorganisator van het Vogelvrij Festival.

Unaniem gekozen
Partijvoorzitter JaapJan Bulthuis: “Als bestuur zijn wij erg blij met de unanieme steun van de leden om Maarten te benoemen als lijsttrekker. Het bestuur is net als de leden ervan overtuigd dat Maarten met zijn ervaring, inzet en manier van politiek bedrijven op goede wijze het lijsttrekkerschap zal vervullen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.”

Eigen, echt lokaal geluid
Maarten: “De komende periode zal ons lokale geluid nog sterker worden. Als inwonerspartij hebben wij samen met onze inwoners veel successen geboekt. Recent de meest aansprekende: Geen windturbines in onze mooie gemeente! Ronde Venen Belang is een echte lokale inwonerspartij, wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners? Wij laten ons niet leiden door landelijk aangestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst in de straat of buurt om te luisteren naar wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de praktijk!”

Grootste partij
Op dit moment is Ronde Venen Belang met vier raadsleden de derde partij in grootte in de gemeenteraad. Tijdens de ledenvergadering in oktober worden de eerste tien kandidaten voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het bestuur is er van overtuigd een diverse lijst met heel veel deskundigheid en ervaring te kunnen presenteren.

Van der Greft: “Het is ons doel om de grootste partij te worden, in de coalitie te komen en met een wethouder bij te dragen aan het bestuur van deze mooie gemeente.” Voorzitter Bulthuis vult aan: “Onder onze leden is er voldoende expertise aanwezig, daarnaast hebben wij zelf actief inwoners benaderd en hebben inwoners zich gemeld, die een aanwinst zijn voor de lokale politiek.”

Echt lokaal Inwoner programma
Het bestuur heeft Van der Greft gevraagd samen met de leden en kandidaat raadsleden een concept verkiezingsprogramma 2022-2026 op te stellen. Van der Greft: “Uiteraard halen wij inbreng op bij inwoners, ondernemers, verenigingen en allerlei belangengroepen. Niet voor niets blijft bij Ronde Venen Belang gelden: jij mag het zeggen! Uiteindelijk wordt het duidelijk een lokaal gericht verkiezingsprogramma. Een programma herkenbaar voor de inwoner en ondernemer, waarin samengewerkt wordt om onze mooie gemeente mooier te maken. Niet gestuurd vanuit partijbureaus uit Den Haag, maar afkomstig uit onze eigen gemeente.”