Maandagavond in de raad: winkels zondags open van 12.00 tot 22.00 uur

De Ronde Venen – Zoals het er nu naar uitziet zal een meerderheid van de raad maandagavond a.s mee gaan met het voorstel van het college om de winkeltijdenwet aan te passen . Op dit moment mogen winkels maximaal drie of vier zondagen per jaar de deuren openen. Het college stelt de gemeenteraad voor winkeliers zelf te laten bepalen of zij op zondag, tussen 12 uur ’s middags en 22 uur ‘s avonds, opengaan of niet en dit 52 keer per jaar. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in zijn vergadering van maandag 18 mei. De openstelling van winkels op zondag heeft de afgelopen maanden veel stof doen opwaaien. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzocht of er draagvlak is voor ruimere openstelling en wat de economische en maatschappelijke effecten daarvan zijn. Voor dat onderzoek zijn enquêtes gehouden en hebben groepsgesprekken plaatsgevonden met onder andere inwoners, winkeliers, winkelpersoneel en kerkbesturen. Op basis van het onderzoek is het college tot de slotsom gekomen dat winkeliers het best zelf kunnen bepalen of hun winkels op zondag opengaan of niet. Sommige winkels zullen hier, in meer of mindere mate, gebruik van maken, andere niet. Afspraken hierover kunnen winkeliers zelf per branche en/of per kern maken. Deze flexibiliteit zorgt er voor dat ondernemers zelf bepalen hoe zij inspelen op veranderend koopgedrag en kan wegvloeien van omzet naar omliggende gemeenten of internet worden beperkt. Uit de enquêtes blijkt ook dat de meerderheid van inwoners voor verruiming van het aantal koopzondagen is. Op Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag mogen de winkels niet open zijn.

Maandagavond is het nu aan de raad om dit voorstel aan te nemen of te verwerpen. Zoals het er naar uitziet zal een meerderheid van de raad voor stemmen. Daarbij is nog spannend of de coalitie van CDA, RVB, PvdA en CU/SGP dit overleeft. De CU/SGP kan bijna niet anders dan uit de coalitie stappen aangezien zij de zondagopenstelling al jaren heeft tegen gehouden wegens hun principe dat de zondag een rustdag is. Volgende week leest u op deze site en zeker in de Nieuwe Meerbode hier meer over.