Maak uw woning energieneutraal

De Ronde Venen gaat deelnemen aan een project waarbij eigenaren van koopwoningen de mogelijkheid krijgen geboden hun woning energieneutraal te maken. Dat betekent dat in de woning evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Het project is met name interessant voor eigenaren van woningen uit de periode 1950 tot 1980. De verwachting is dat de eerste woningen volgend jaar worden gerealiseerd.

Het college van B en W heeft dinsdag 31 maart besloten deel te nemen aan het project met de titel ‘Deal Stroomversnelling Koopwoningen’. In de Deal werken verschillende partijen samen, zoals overheden, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, banken, etc. De partijen hebben afgesproken dat eigenaren van koopwoningen het aanbod krijgen hun woning compleet en duurzaam te vernieuwen van het geld dat zij normaal gesproken kwijt zijn aan de energierekening. Met de renovatie besparen eigenaren energie en op termijn ook geld. Daarnaast wordt de woning comfortabeler.

De deal sluit aan bij de ambitie van De Ronde Venen om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te beperken. Het streven is om het percentage duurzame energie bij inwoners de komende jaren te vergroten naar 8 procent, op dit moment bedraagt dat de helft. Wethouder David Moolenburgh: ,,Deelname aan de Deal Stroomversnelling Koopwoningen is met name interessant voor eigenaren van woningen die zijn gebouwd in de periode 1950 tot 1980. Daar valt veel winst te behalen. De Ronde Venen telt relatief veel woningen uit deze periode.’’

Doel is deze woningen voor een bedrag van 45.000 euro te verbouwen zodat ze wat betreft energie evenveel opwekken als nodig is voor verwarming en verbruik. Voor de 45.000 euro kunnen bewoners een extra hypotheek of lening afsluiten. De maandelijkse extra hypotheeklasten voor de verbouwing zijn even hoog als de besparing op de energierekening zodat de totale woonlasten gelijk blijven. Voor hetzelfde geld worden deelnemers eigenaar van een comfortabelere woning en leveren ze een bijdrage aan energiebesparing en beperking van de klimaatveranderingen.