Locatie Feestweek in commissie-vergadering

Aalsmeer – Op donderdag 9 april komen de fracties bijeen voor de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Het integraal veiligheidsbeleid voor Aalsmeer staat als eerste onderwerp op de agenda. Ook gaat gesproken worden over de locatie van de Feestweek. Burgemeester en wethouders hebben een onderzoek gegaan en alle mogelijkheden en gevolgen van verplaatsing naar elders onderzocht. Conclusie: Handhaven op het Praamplein en ‘gewoon’ feest van maandag tot en met zaterdag met activiteiten voor alle inwoners! Vervolgens wordt gesproken over het jaarverslag en de begroting van de stichting Auro. Daarna wordt gesproken over de verordening leerlingenvervoer en laatste onderwerp dat behandeld wordt is de voortgangsnotitie ten behoeve van de evaluatie jeugd- en gezinsbeleid en onderwijsvisie. De vergadering wordt besloten met het vragenkwartier. Vooralsnog zijn hier nog geen verzoeken door fracties ingediend. De vergadering begint om 20.00 uur, is openbaar, vindt plaats in het raadszaal in het gemeentehuis en sluiting is gepland om kwart voor elf. Alle commissie- en raadsvergaderingen zijn direct te volgen via Radio Aalsmeer. Terug luisteren van een vergadering kan ook via de lokale omroep.