Leerlingen in debat met burgemeester

Aalsmeer – “Er wordt te hard gereden in Aalsmeer. Zet meer flitspalen neer en laat de politie strenger controleren op snelheid.” Dat was de uitkomst van het debat in de raadzaal over veiligheid dat groep zes van de OBS Samen Een voerde onder leiding van burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Op 28 januari was de groep te gast in het gemeentehuis. Ze kregen eerst een rondleiding door het gebouw en werden daarna door de burgemeester ontvangen in haar kamer. Vervolgens nam de klas plaats in de raadzaal. De burgemeester legde de leerlingen uit wat de gemeenteraad doet en wat er in een raadsvergadering gebeurt. De enthousiaste leerlingen hadden veel vragen aan de burgemeester, variërend van waarom er een leeuw op het vloerkleed staat, of de burgemeester de koning wel eens heeft ontmoet en of de raad wel eens ruzie maakt. Daarna voerden de kinderen in vier groepen onder voorzitterschap van de burgemeester een ‘echt’ debat in de raadszaal. De discussie ging over hoe Aalsmeer veiliger gemaakt kan worden. Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de burgemeester. Twee groepen kinderen kwamen met voorstellen om het aantal inbraken tegen te gaan, één groep wilde de brandveiligheid in huizen verbeteren en één groep vond verkeersveiligheid voor kinderen het belangrijkste. Uiteindelijk stemden de kinderen unaniem voor het voorstel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daar is veel winst te halen, want zoals een leerling opmerkte: “Mijn moeder rijdt wel eens door rood, maar leert daar niets van.” Jobke Vonk complimenteerde de leerlingen na het debat voor het luisteren naar elkaar en hun goede argumenten.