De Pijlstaart vraagt aandacht voor ruimtegebrek op school

Vinkeveen – Leerlingen van groep 7 van basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen hebben donderdag 17 juni op bijzondere wijze bij de gemeente aandacht gevraagd voor het gebrek aan ruimte in hun school. Zij maakten een filmpje waarop te zien is hoe druk het soms is in het schoolgebouw en overhandigden dat aan wethouder Cees van Uden (Onderwijs). Hiermee onderstrepen ze op ludieke wijze de officiële aanvraag die het schoolbestuur heeft gedaan om de school uit te breiden.. De openbare basisschool De Pijlstaart is te klein om alle leerlingen in een eigen lokaal les te geven. Als gevolg van ruimteproblemen is de school al een keer uitgebreid met 4 lokalen in het gebouw van de voormalige kleuterschool in het Zwanenpark. Die uitbreiding is echter onvoldoende. Schooldirecteur Van den Dool: ,”De Pijlstaart kampt al jaren met ruimtegebrek. We hebben met elkaar altijd creatieve oplossingen gevonden om het onderwijs te continueren, maar nu is de grens bereikt. Ik gun de kinderen en de leerkrachten de ruimte om goed te kunnen lesgeven, leren en spelen. Vandaag is voor ons een belangrijke dag. De kinderen mogen namelijk van zich laten horen en hun steentje bijdragen aan het democratische proces. Het is echt mooi om te zien hoe de leerlingen vanuit hun beleving de huisvesting in beeld hebben gebracht.’’ Het schoolbestuur heeft het college van B en W gevraagd de school verder uit te breiden. Het college wil hieraan meewerken en wethouder Van Uden overlegt met partijen om te kijken hoe dit kan worden gerealiseerd.

Leerlingen brengen ruimtegebrek extra onder aandacht

Het ruimtegebrek zit de leerlingen hoog. Ze wilden dat op een ludieke manier nog eens extra onder de aandacht brengen van de gemeente. Daarom maakten ze een filmpje waarop te zien is hoe druk het is in  de gebouwen. Donderdag brachten ze dat, onder begeleiding van twee groepsleerkrachten en twee ouders, naar het gemeentehuis in Mijdrecht. Daar werden ze in de raadzaal coronavriendelijk ontvangen door wethouder Van Uden en burgemeester Divendal. Het filmpje werd overhandigd door Isabelle van Ginniken en Mika Stam uit groep 7.

Wethouder Van Uden zegde de leerlingen toe dat hij er alles aan doet om de school volgend schooljaar een paar extra lokalen te geven en tegelijkertijd te zoeken naar een meer definitieve oplossing. Hij is daarvoor onder anderen in overleg met het schoolbestuur.