Laatste commissie Ruimte & Economie

Aalsmeer – Op dinsdag 21 november was de laatste vergadering van dit kalenderjaar van de raadscommissie Ruimte & Economie. Met de bespreking van het eerste agendapunt, de vaststelling van het bestemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde – Hornweg 315’ over de bouw van twee woningen was de commissie snel klaar. De commissie was het unaniem
eens om het als hamerstuk richting de raad te laten gaan.

Ook kon de commissie zich vinden in de bestemmingsplannen ‘5e herziening Woonarken – Uiterweg 93’ en ‘Woonarken – Uiterweg 53’. Omdat een aantal vragen nog beantwoord wordt door het college, gaat het niet als hamerstuk door naar de raad. Datzelfde geldt ook voor het procesplan Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer-Oost. In de raadsvergadering zal hierover verder gesproken worden.

Beheersverordening 
Tot slot kwam de beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017 aan de orde. Het vaststellen van deze beheersverordening heeft als doel om het planologische regime van Green Park Aalsmeer voldoende actueel te houden. Ook dit punt zal verder besproken worden in de raadsvergadering van 7 december 2017.

De vergadering van de commissie Ruimte & Economie is terug te zien via de website van de gemeenteraad van Aalsmeer via onderstaande link: https://aalsmeer.raadsinformatie.nl.