Kunt u één uur per week huiswerkbegeleiding geven?

De Ronde Venen – In juli 2018 is het Jongerenwerk van Tympaan-De Baat gestart met het project Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag. Binnen dit project geven vrijwilligers individuele begeleiding op maat aan basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8 of leerlingen van de brugklas. Sinds 2018 hebben al rond de 70 leerlingen ondersteuning ontvangen d.m.v. een huiswerkbegeleidingstraject.

Het Jongerenwerk maakt de koppeling met de leerling met een hulpvraag en de vrijwilligers. Daarnaast zorgt het Jongerenwerk voor de begeleiding van de vrijwilligers zelf. De doelstelling van het project is drieledig: Naast het verbeteren van schoolresultaten en daarmee het vergroten van de toekomstkansen is het voor het jongerenwerk ook een manier om voortdurend met de jongere in contact te staan en zo problemen snel te signaleren. Ook is Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag een interventie om schooluitval te voorkomen en de kansen van jongeren te vergroten, waardoor minder jongeren thuis komen te zitten of in de criminaliteit belanden.

Coronatijd

Zeker in deze coronatijd neemt het aantal leerachterstanden toe en is de vraag naar de gratis huiswerkbegeleiding groot. Vooral bij ouders die commerciële bijles niet kunnen betalen. De huiswerkbegeleiding is vanwege de coronacrisis zo veel mogelijk één-op-één en bij klachten is zowel met de school als de ouders afgesproken dat de leerling thuisblijft.

Vind je het leuk om een huiswerkmaatje van een basisschoolleerling te worden, meld je dan aan (met vermelding van een telefoonnummer) via c.zijl@stdb.nl. Je wordt uitgenodigd bij het Jongerenwerk voor een startgesprek.