Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman Nico Theuns

 

Uithoorn. Traditiegetrouw organiseert de Vrijwillige Brandweer Uithoorn elk jaar haar Korpsavond in de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. Een avond met een feestelijk tintje waar – voor zover mogelijk – alle leden en ‘oud-leden’ van de brandweer aanwezig zijn. Dit jaar was dat op woensdag 17 december. Tijdens die avond wordt teruggekeken op wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd waarbij de brandweer betrokken was. Tevens worden plannen en verwachtingen uitgesproken voor het komende jaar, maar ook mutaties doorgevoerd en behaalde certificaten, diploma’s en oorkonden aan de verschillende brandweermannen en –vrouwen uitgereikt. Niet zelden wordt een brandweerman of –vrouw daarbij ook een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. De avond vindt plaats in een informele sfeer. Ook deze Korpsvond was burgemeester Dagmar Oudshoorn als gebruikelijk weer van de partij. Zij gaf wederom blijk van een plezierige en vaak humoristische betrokkenheid bij het korps en deze avond. Helemaal bij de uitreiking van de verschillende decoraties, diploma’s en certificaten aan de (vrijwillige) leden van dit sterk gemotiveerde brandweerkorps. Dit keer viel ook iemand een Koninklijke Onderscheiding ten deel. Die kreeg Nico Theuns, voormalig kazernemanager. Hij vierde zijn 20-jarig jubileum bij de Brandweer van Uithoorn en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem namens de Koning opgespeld door burgemeester Oudshoorn. Martijn Zwang, Roy Brinkman, Berend Smit en Adrie Bijl werden eveneens in de schijnwerper gezet wegens hun langdurige inzet.

Meer over de Korpsavond leest u in de krant van 23 december.