Kinderhulp Afrika investeert in goed onderwijs

Aalsmeer – Om goed onderwijs te geven aan kinderen zijn goede faciliteiten zoals schoolgebouwen, meubilair en leermiddelen belangrijk. Maar nog belangrijker is het investeren in mensen. Kinderhulp Afrika doet dit op hun project voor weeskinderen in Oeganda, onder andere door bijscholing en huisvesting van het onderwijzend personeel. In Oeganda is het een vereiste dat de hoofdonderwijzer op hetzelfde terrein woont als de school. De stichting werkt hard om te gelden hiervoor bijeen te brengen, zodat een huis voor het hoofd van de lagere school gebouwd kan worden. 

De totale kosten hiervoor bedragen 32.350 euro. Inmiddels is er via een vermogensfonds een bedrag van 25.000 euro toegezegd onder de voorwaarde dat de stichting het resterende bedrag bijeen weet te brengen.  

Hiervoor doet de stichting een beroep op de Aalsmeerse bevolking. Helpt u mee het tekort komende bedrag bijeen te brengen? Tevens heeft de stichting bij stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) een aanvraag ingediend, waarbij elke gegeven euro tot een maximum van  2.500 euro zal worden verdubbeld. Een bijdrage overmaken kan naar IBAN 5066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. woonhuis. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.kinderhulp-afrika.nl